SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
20. 5. 2020
Na današnji dan po vsem svetu obeležujemo svetovni dan meroslovja.
Letošnji je posvečen temi meritev v globalni trgovini.

Meritne nas obkrožajo na vsakem koraku.

Česar ne merimo, ne moremo upravljati niti izboljšati!

"Meriti pomeni ugotavljati, določati, koliko dogovorjenih enot kaj obsega ali vsebuje, je zapisano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika."

V praksi vemo, da so samo rezultati pravilno izvedenih meritev kazalnik dejanskega stanja in ustrezna podlaga za odločanje in izboljšave.

V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo odgovornosti in skrb za točnost meroslovnih postopkov prevzemamo že skoraj trideset let.