SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
4. 6. 2020
Podjetje LOTRIČ Meroslovje je letošnji prejemnik nagrade odličnosti za družinsko podjetje, s katero EY Slovenija nagrajuje najboljše slovenske družinske prakse in družinska podjetja. 

»Uspešnost podjetja, dolgoročno naravnana strategija, inovativnost in vzpostavljeno dobro in pregledno vodenje, tako družinsko kot korporativno, so bili razlogi, na podlagi katerih je komisija LOTRIČ Meroslovje prepoznala za odlično družinsko podjetje.«

EY sledi najboljšim družinskim praksam in  vsako leto podeli nagrado tudi enemu slovenskemu družinskemu  podjetju. 

V Sloveniji nagrado podeljujejo od leta 2016, do danes pa je bilo nagrajenih pet podjetij.

»Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne podlage, ki nas pri tem usmerjata. Gre za tek na dolge proge, kar po mojem mnenju predstavlja privilegij, saj voditelji družinskih podjetij nimamo na razpolago zgolj nekaj let, da se izkažemo, naš uspeh pa se ne meri le s finančnimi kazalniki. V trenutni situaciji je bilo tako naše glavno prizadevanje usmerjeno v ohranitev prav vseh delovnih mest. Slednje smo dosegli z usmeritvijo na nova področja delovanja ter razvojem produktov in storitev kot odgovor na nastale razmere. Družinska podjetja imamo namreč željo po preživetju zapisano v sam DNK. Žlahtnost družinskih podjetij se skriva v prizadevanju za uspeh v domačem okolju, saj se zavedamo, da morajo tako kot podjetje preživeti tudi družine naših sodelavk in sodelavcev. Združeni v skupni želji in prizadevanjih, rešitev običajno ne iščemo na primer v selitvi proizvodnje v tujino, kar po mojem mnenju predstavlja pomemben doprinos družinskih podjetij slovenskemu gospodarstvu.« je ob tej priložnosti povedal generalni direktor Marko Lotrič.