SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
19. 6. 2020

Podjetje LOTRIČ Meroslovje je sodelovalo v projektu EURAMET (Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave) – Sledljivost kalibracij avtomatskih tehtnic.

Projektna skupina je razvila metode kalibracije in modele merilne negotovosti, ki so jih potrdili na proizvodnih linijah ali postajah za tehtanje vozil.

Ti merilni pristopi so vključeni v tri kalibracijska vodila EURAMET za avtomatske tehtnice, ki bodo služila kot osnova za bolj usklajen vseevropski pristop za umerjanje avtomatskih tehtnic v dinamičnem načinu delovanja.

Vodila o najboljših praksah lahko tvorijo podlago za prihodnje standarde na tem področju.

Več o projektu si lahko preberete v uradnem poročilu izdanem in objavljenem na strani EURAMET.