SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
1. 7. 2020
Slovenski inštitut za standardizacijo je danes, 1. 7. 2020, objavil Tehnično specifikacijo »SIST-TS 1200: Specifikacija za osebne polobrazne maske.

Dokument določa minimalne zahteve za proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti osebnih polobraznih mask.

Za lastnosti in označevanje maske ter nadzor nad kakovostjo proizvodnje je odgovoren proizvajalec.

Proizvajalec lahko izvede preskus preverjanja in overitve znotraj podjetja ali v sodelovanju s preskusnim laboratorijem.

Tehnično specifikacijo lahko pridobite na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Več informacij.

LOTRIČ Meroslovje lahko zagotovi oziroma izvede vse potrebne preskuse za ugotavljanje skladnosti.

Več o tem si lahko preberete tukaj.