SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
4. 8. 2020

V podjetju LOTRIČ Meroslovje izvajamo preskuse medicinskih obraznih mask v skladu z evropskim standardom EN 14683:2019 in osebnih polobraznih mask v skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami SIST-TS 1200:2020.

Za namen potrditve verodostojnosti rezultatov ter potrditve kompetenc preskusnega laboratorija je bila izvedena medlaboratorijska primerjava (ILC), v kateri je sodelovalo 6 laboratorijev iz celotne Evrope.

Izvedel jo je akreditiran ponudnik ILC (ISO 17043) na podlagi preskusa učinkovitosti filtracije na bakterije – BFE, ki predstavlja glavni preskus pri ugotavljanju tehnične skladnosti medicinskih mask za obraz.

Dosegli smo več kot odlične rezultate, kar nakazuje Z faktor, ki je v našem primeru vedno manjši od 1, mejo za uspešno opravljene preskuse pa predstavlja faktor manjši od 2. Dobljeni rezultati so ustrezni za vse parametre preskušanja, od prave vrednosti pa so bili oddaljeni za največ 0,14 % pri standardnem odklonu vseh udeležencev 0,11 %.

V preskusnem laboratoriju proizvajalcem nudimo hitro in učinkovito ugotavljanje skladnosti proizvedenih mask ter preverjamo kakovost in ustreznost obraznih mask, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav, še zlasti iz daljnega vzhoda, kjer trenutno poteka večina svetovne proizvodnje. Poleg preskusov na končnih izdelkih preskuse opravljamo tudi v razvojni fazi, kjer preskušamo posamezne materiale, ki so namenjeni izdelavi mask ter tako zagotavljamo varnost nas vseh.  Preskuse izvajamo v sodelovanju s partnerjem Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), ki pokriva mikrobiološke dele preskušanja.

Preskusni laboratorij bo v največji meri služil kot temelj zagonu slovenske proizvodnje obraznih mask. Slovenija je v preteklih mesecih storila velik korak k samooskrbi, pri čemer so posamezni proizvajalci z našo pomočjo že pridobili soglasje za uporabo CE znaka, ki pomeni polno skladnost medicinskih mask.