SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
V podjetju LOTRIČ Metrology,  smo z vpisom v Nando bazo pri Evropski komisiji postali edini priglašen organ v Sloveniji za opremo za varovanje dihal - polobrazne maske za zaščito pred delci (EN 149:2001+A1:2009), skladno z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. S tem lahko proizvajalcem nudimo celovito storitev na področju certificiranja zaščitnih mask.
V NANDO bazi smo vpisani kot priglašeni organ s številko NB 2897. 

Certificiranje zaščitnih mask je kompleksnejši proces, kjer je obveza proizvajalca vključevanje tretje neodvisne strani (priglašenega organa), ki oceni skladnost proizvoda. 

Tehnične zahteve za zaščitne maske se potrjuje skozi izvedbo 11 preskusov predpisanih v standardu EN 149:2001+A1:2009.

Z omenjenim korakom želimo domačim proizvajalcem, ki so poskrbeli za samooskrbo tudi na tem področju, ponuditi celovito storitev doma, kar odpravlja prenekatere ovire na poti potrjevanja skladnosti izdelkov ter predvsem skrajšuje roke celotnega procesa.