SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Certificiranje zaščitnih mask je proces, kjer je obveza proizvajalca vključevanje tretje neodvisne strani (priglašenega organa), ki oceni skladnost proizvoda z moduloma B in C2 ali D. Po pridobitvi certifikatov modula B in C2 ali D, proizvajalec pridobi možnost uporabe CE znaka.

Tehnične zahteve za zaščitne maske se potrjuje s preskušanji skladno s harmoniziranim standardom EN 149:2001+A1:2009.

EU-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično načrtovanje izdelka ter preveri in potrdi, da tehnično načrtovanje izdelka izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ki veljajo zanjo.
Modul B - Certifikat o EU pregleda tipa
Preskušanja EN 149:2001+A1:2009
Certifikat o EU pregledu tipa Uredba (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, priloga V
Ob pogoju uspešno zaključenega postopka začetne presoje se izda certifikat o odobritvi sistema notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preskusov proizvodov v naključno izbranih časovnih presledkih, ki je veljaven tri leta od začetne presoje pod pogojem, da so izpolnjene vse relevantne zahteve Uredbe (EU) 2016/425.
Modul C2 - Certifikat sistema notranjega nadzora proizvodnje
Certifikat sistema Uredba (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, priloga VII
Ob pogoju uspešno zaključenega postopka začetne presoje se izda certifikat o odobritvi sistema kakovosti, ki je veljaven tri leta od začetne presoje pod pogojem, da so izpolnjene vse relevantne zahteve Uredbe (EU) 2016/425. 


Modul D - Certifikat o odobritvi sistema kakovosti
Certifikat sistema Uredba (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, priloga VIII

Izvajamo preskuse obraznih mask v skladu z EN 14683:2019

Izvajamo vse zahtevane preskuse medicinskih mask, skladno s harmoniziranim standardom EN 14683:2019+AC:2019.

Tehnično poročilo o maskah

Izbira ustrezne maske je zahtevna naloga.

Za namen strokovnega pregleda dokumentacije medicinskih ali zaščitnih mask vam v LOTRIČ Meroslovju izdelamo Tehnično poročilo s podrobnimi opisi vseh ugotovljenih dejstev. 

Povezane vsebine

Preskusi čistih prostorov

S pridobljenim certifikatom dokazujete varnost laboratorijskega okolja za ljudi in izdelke.
VEČ

Certifikat

Vaša kakovost je potrjena s certifikatom LOTRIČ Metrology, ki ima veliko prednosti.
VEČ

Umetno staranje

Certifikat LOTRIČ Metrology kot dokaz dolgoživosti vašega izdelka.
več