SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

ATP – ODOBRENO ZA TRANSPORT POKVARLJIVIH ŽIVIL

Izolirane hladilne naprave, ki se uporabljajo za transport pokvarljivih živil morajo biti redno vzdrževane in pregledane s strani pooblaščenih ATP postaj. Gre za sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz. Podjetje LOTRIČ Meroslovje je pooblaščeno za redni in izredni pregledi vozil po posebnih zahtevah – ATP. Vpisano je na mednarodni seznam izvajalcev pregledov vozil pri Evropski komisiji.

Več o ATP

PHARMA certifikat

HVALA. KER VAM JE MAR.
  • Prispevate k večji varnosti prepeljanega blaga in znižujete stroške, ki bi nastali pri neustreznem transportu.
  • Omogočate mobilnost, ki zagotavlja prihranek časa in denarja.
  • Sebi in vašim partnerjem zagotavljate krajšo administracijsko pot in hitrejšo logistiko.

Izberite certifikat po vaši meri

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Preskušanja

Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev. 

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več