SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Oprema pod tlakom je tista oprema, ki je bila proizvedena in dana na trg ali v uporabo skladno s Pravilnikom o tlačni opremi ali Odredbo o enostavnih tlačnih posodah. Sem spada tudi oprema pod tlakom, ki je bila proizvedena in dana v uporabo po predpisih, ki so veljali pred tema dvema predpisoma.

Oprema pod tlakom se glede na stopnjo nevarnosti razvršča v:
 • oprema z nizko stopnjo nevarnosti,
 • opremo z visoko stopnjo nevarnosti.

Razvrstitev opreme pod tlakom glede na stopnjo nevarnosti in periodiko pregledov se določi skladno z Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, glede na vrsto fluida, pogoje obratovanja in vrsto opreme.

Vrste pregledov:
 • uvodni pregled,
 • zunanji pregled,
 • notranji pregled,
 • tlačni,
 • trdnostni preskus,
 • kontrola varnostnega ventila,
 • izdelava evidenčnega lista,
 • priprava vloge Inšpektoratu in pridobitev dokumentacije,
 • priprava programa ukrepov,
 • izdelava kataloga ukrepov.

Obseg naših storitev za vse vaše potrebe

Prva, redna in izredna kontrola - periodični pregled opreme pod tlakom
Predmet kontrole so:
 • parni sterilizatorji - avtoklavi,
 • kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom, 
 • enostavne tačne posode,
 • tlačne posode za zrak in dušik,
 • varnostni ventili.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Preskušanja

Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev. 

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več