SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Izvajamo prve, redne in izredne zakonske overitve.
Obseg naših storitev zajema:
 • tehtnice, 
 • gradbene tehtnice, 
 • tehtnice za posamično tehtanje, 
 • gravimetrično polnilne tehtnice, 
 • uteži, 
 • merila za merjenje izpušnih plinov vozil, 
 • merilniki krvnega tlaka, 
 • merilniki tlaka v pnevmatikah, 
 • naprave z valji za preverjanje zaviralne sile, 
 • merila dolžine, 
 • stroji za merjenje dolžine žic in kabla.

Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe 361, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh mirs-info in mirs.gov.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Preskušanja

Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev. 

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več