SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Skrbi prepustite nam. Delo bomo opravili strokovno ter ob enem poskrbeli, da boste imeli vse potrebne dokumente urejene ter lahko dostopne na internetnem strežniku. Naj bo igra otrok vseh starosti varna.

Celovitost storitve

Pravi partner z ustreznimi rešitvami

Nudimo vam:
  • pregled dokumentacije za vsako igralo posebej (izjave o skladnosti igrala in podlage, izjave o namestitvi igral, navodila za vzdrževanje in uporabo, evidence o dosedanjem pregledovanju),
  • pregled ustreznosti igral in obstoječe podlage (preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage),
  • splošen pregled igrišča kot celote (druga oprema, poti, ograje, rastlinje),
  • izdelava poročila o pregledu igrišča s podanimi ugotovitvami in potrebnimi ukrepi.
Izvajamo letne preglede zunanjih otroških igral in igrišč na podlagi Zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št. 101/2003) ter Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 47/2010), ki navajata varnost naprav ter varnost na otroških igriščih.