RS
meol

LOTRIČ  izvodi etaloniranje za širok spektar vaših zahteva. Etaloniranje izvodi osposobljeno osoblje savremenom opremom na vašoj lokaciji ili u akreditovanim laboratorijama grupe LOTRIČ Metrology. Za svako izvedeno etaloniranje izdaje se Uverenje o etaloniranju koje vam omogućava sledivost merila za uspostavu i održavanje sistema upravljanja kvalitetom, tehničkih referenci i specifičnih zahteva, kao što su GxP na području farmacije.

Masa

 • vage       

Etaloniranje u skladu sa standardom: EURAMET/cg-18 
(Interno uputstvo: ML10N01)
Akreditovan opseg etaloniranja: od 1 mg do 2000 kg.

Možemo obavljati usluge servisiranja uz obezbeđivanje rezervnih delova većine proizvođača vaga.

 

 • tegovi M1
Etaloniranje u skladu sa standardom: OIML R111-1 
(Interno uputstvo: ML10N02)
Akreditovan opseg etaloniranja: od 1 mg do 20 kg.                          


Povezan sadržaj

O nama

Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
VIŠE

Metrološka rešenja

Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

VIŠE

Dužina

 • pomična merila
  Etaloniranje u skladu sa: 
  - VDI/VDE/DGQ 2618:2007
  - ISO 13385:2011
  - ISO 13225:2011
  - Interno uputstvo: ML10N72
  Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 do 1000 mm 
  • mikrometri za spoljašnje merenje u dve tačke
  Etaloniranje u skladu sa:
  VDI/VDE/DGQ 2618:2007
  - ISO 3611:2011
  - Interno uputstvo: ML10N74
  Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 do 1000 mm 
   • merni satovi
    Etaloniranje u skladu sa:
    - VDI/VDE/DGQ 2618:2007   
    Interno uputstvo: ML10N89
    Akreditovan opseg etaloniranja:  od 0 do 50 mm         
    • elektronski senzori
     Etaloniranje u skladu sa:
     - VDI/VDE/DGQ 2618:2007   
     Interno uputstvo: ML10N89
     Akreditovan opseg etaloniranja:  od 0 do 50 mm                                                       
     • merači dubine pneumatika
     Etaloniranje u skladu sa:
     - VDI/VDE/DGQ 2618   
     Interno uputstvo: ML10N89
     Akreditirano područje kalibracije od 0 do 50 mm 


      • ultrazvučna merila debljine
      Etaloniranje u skladu sa: ML10N120
      Akreditirano područje kalibracije od 0 do 20 mm 

      Povezan sadržaj

      O nama

      Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.

      VIŠE

      Metrološka rešenja

      Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

      VIŠE

      Sila & moment sile

      • moment ključevi
      Etaloniranje u skladu sa: ISO 6789(Interno uputstvo: ML10N70)
      Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 Nm do 3000 Nm. 
      • sila / pretvarači sile
      Etaloniranje u skladu sa: ML10N47
      Akreditovan opseg etaloniranja: od 1 do 1000 N.

      Povezan sadržaj

      O nama

      Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.

      VIŠE

      Metrološka rešenja

      Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

      VIŠE

      pH-metri & konduktometri

      • pH-metar      
       Etaloniranje u skladu sa: ML10N83           
       Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 do 12,45 pH / od -1800 do 1800 mV.

        • merenje provodljivosti
         Etaloniranje u skladu sa: ML10N83                
         Akreditovan opseg etaloniranja: od 0,04 μS /cm do 800 mS.

         Povezan sadržaj

         O nama

         Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.

         VIŠE

         Metrološka rešenja

         Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

         VIŠE

         Vreme & frekvencija

         • tajmeri          
          Etaloniranje u skladu sa: ML10N111   
          Akreditovan područje etaloniranja: od 0 s do 24 h

            • štoperice                 
             Etaloniranje u skladu sa: ML10N111
             Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 s do 24 h 
              • merila broja obrtaja / tahometri
              Etaloniranje u skladu sa: ML10N138
              Akreditovan opseg etaloniranja: od 0 do 99999 min-1

              Povezan sadržaj

              O nama

              Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.

              VIŠE

              Metrološka rešenja

              Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

              VIŠE

              Temperatura & relativna vlaga

              • Termometri sa prikazivačem i eksternom sondom
               Etaloniranje u skladu sa: ML10N26                                                   
               Akreditovan opseg etaloniranja od 0 °C do 400 °C


               • merenje relativne vlažnosti — higrometri
               Etaloniranje u skladu sa: ML10N147                                                   
               Akreditovana metoda poređenja sa referentnim etalonom uz pomoć vodeno rastvorljivih soli.


               Povezan sadržaj

               O nama

               Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.

               VIŠE

               Metrološka rešenja

               Naši korisnici pristaju na jedan od četiri načina saradnje.

               VIŠE

               Etaloniranja koja se mogu izvesti u Sloveniji

               Masa & pritisak

               • vage;

               etaloniranje se izvodi u skladu sa standardom EURAMET/cg-18/USP 41, EDQM/OMCL 
               opseg akreditovanog postupka od 1 mg do 100.000 kg
               neakreditovani postupak se može izvesti do 200.000 kg


               • minimalno opterećenje (minweight);

               etaloniranje u skladu sa standardom USP 1251
               opseg akreditovanog postupka od 1 mg pa na dalje

               • tegovi i objekti proizvoljne mase;

               etaloniranje u skladu sa standardom OIML R111-1, DKD
               opseg akreditovanog postupka od 1 mg do 500 kg
               E2 od 1 mg do 1 kg
               F1 od 1 mg do 20 kg
               F2 od 1 mg do 50 kg
               M od 1mg do 500 kg
               neakreditovani postupak se može izvesti za tegove proizvolje mase veće od 500 kg

               • merila pritiska (manometri)          

               etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET/cg-17/DKD-R 6-1
               opseg akreditovanog postupka od -0,95 bar do 1000 bar

               • barometri

               etaloniranje u skladu sa standardom  EURAMET/cg-17
               opseg akreditovanog postupka od 100 mbar do 2000 mbar


               Zapremina & gustina

               • zapreminski uređaji – pipete, birete, dispenzori, titratori   
                etaloniranje u skladu sa standardom ISO 8655-6
                opseg akreditovanog postupka od 0 do 200 ml

                  • menzure i stakleno posuđe
                   etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET / cg-19 /, ISO 4787 
                   opseg akreditovanog postupka od 0 do 2000 ml 
                   neakreditovani postupak se može izvesti do 50 l
                   • porozimetri
                    etaloniranje u skladu sa standardom EN 12350-7, ASTM C231
                    opseg akreditovanog postupka od 1 l do 10 l
                     • ALHS - sistemi za automatsko pipetiranje
                     etaloniranje u skladu sa standardom IWA 15 i ISO 8655-6
                     opseg akreditovanog postupka od 0 do 2000 μl
                     • zapreminski dozerni sistemi - zapreminski protok
                      opseg akreditovanog postupka do 500 μlopseg akreditovanog postupka do 1000 l
                       • gustina tečnosti i čvrstih supstanci            
                        neakreditovani postupak se može izvesti  od 500 kg/m3 do 15000 kg/m3
                         • areometri        
                          etaloniranje u skladu sa standardom ISO 649-2, ASTM E-126
                          opseg akreditovanog postupka od 600 kg/m3 do 2000 kg/m3
                          • zapreminski sudovi
                           opseg akreditovanog postupka od 0 do 350 l
                           neakreditovani postupak se može izvesti do 1000 l

                            • zapreminska tela 
                             opseg akreditovanog postupka od 0 do 200 cm3
                             neakreditovani postupak se može izvesti do 2000 cm3

                             pH metrija & analizatori gasova

                             • merila pH;          
                              etaloniranje u skladu sa standardom IEC 60746-2
                              opseg akreditovanog postupka od 0 ph/-1999 mV do 12,45 ph/1999 mV

                               • merila provodnosti;   
                                etaloniranje u skladu sa standardom IEC 60746-3
                                opseg akreditovanog postupka od 0,04 µS/cm do 800 µS/cm

                                 • merila slanosti;            
                                  etaloniranje u skladu sa standardom IEC 60746-3
                                  opseg akreditovanog postupka do 3,5 %

                                   • refraktometri;             
                                    etaloniranje u skladu sa standardom OIML R142
                                    neakreditovani postupak se može izvesti  od 0 Brix, °C, %
                                    • analizatori izduvnih gasova;
                                     etaloniranje u skladu sa standardom OIML R99
                                     akreditovan postupak za gasove: CO2, CO, O2, C3H8

                                     • analizatori izduvnih gasova kod kompresorskog paljenja; 
                                      etaloniranje u skladu sa standardom OIML R99
                                      opseg akreditovanog postupka do 100 %

                                       • analizatori dimnih gasova;
                                        neakreditovani postupak se može izvesti od 0  CO2, CO, O2,H2

                                         • detektori opasnih gasova;            
                                          neakreditovani postupak se može izvesti od 0  CO2, CO, O2, H2, CH4, LPG

                                          Protok & brzina vazduha

                                          • merila protoka gasova
                                           opseg akreditovanog postupka od 10 ml/min (0,012 g/min) do 100 l/min (120 g/min)
                                           za veće vrednosti je moguće izvesti neakreditovan postupek etaloniranja
                                           • meerila brzine vazduha — anemometri           
                                            opseg akreditovanog postupka od 0,3 m/s do 40 m/s

                                              • merila smera vazduha
                                               opseg akreditovanog postupka od 0 ° do 360 °

                                               Elektrika & fotometrija

                                               • merila napona– voltmetri
                                                opseg akreditovanog postupka od 0 V do 1020 V

                                                 • merila struje – ampermetri
                                                  opseg akreditovanog postupka od 0 A do 20,5 A

                                                   • merila otpornosti – ommetri
                                                    opseg akreditovanog postupka od 0 Ω do 110 kΩ

                                                     • merila snage — vatmetri  
                                                      opseg akreditovanog postupka od 0,3 W do 96 kW

                                                       • merila osvetljenosti – luksmetri
                                                        opseg akreditovanog postupka od 2 lx do 5000 lx
                                                        neakreditovan postupak se može izvesti do 20000 lx
                                                        • merila usmerenosti svetlosti – regloskopi
                                                         opseg akreditovanog postupka od 0 % do 5 %

                                                          • merila propusnosti svetla – tintmetri
                                                           opseg akreditovanog postupka od 0 % do 100 %

                                                            • merila sjaja – glosmetri
                                                             opseg akreditovanog postupka od 0 GU do 100 GU

                                                             Vreme & frekvencija

                                                             • merila vremena           
                                                              opseg akreditovanog postupka od 0 s do 24 h
                                                              za veće vrednosti je moguće izvesti neakreditovan postupek etalonirajna

                                                                • merila obrtaja          
                                                                 opseg akreditovanog postupka od 0 min-1 do 99999 min-1

                                                                 • valjci za kontrolu brzine vozila 
                                                                  opseg akreditovanog postupka od 10 km/h do 250 km/h
                                                                  za veće vrednosti je moguće izvesti neakreditovan postupek etalonirajna
                                                                   • Uređaji za kontrolu tahografa        
                                                                    opseg akreditovanog postupka 
                                                                    od 13 Hz / 20 km/h do  1200 Hz / 180 km/h
                                                                    od 0 s do 24 h
                                                                    od 1000 m do 10000 m

                                                                    Akustika & vibracije

                                                                    • merila (fonometri) i kalibratori zvuka
                                                                     etaloniranje u skladu sa standardom IEC 61252, IEC 60942, IEC 61094
                                                                     opseg akreditovanog postupka od 10 dB do 160 dB   

                                                                       • kalibratori ubrzanja      
                                                                        opseg akreditovanog postupka od 100 mm/s2 /50 µV do 100 m/s2 /50 V
                                                                        • merila vibracije
                                                                         etaloniranje u skladu sa standardom ISO 8041, ISO 5358, ISO 2631
                                                                         opseg akreditovanog postupka od 100 mm/s2 /50 µV do 3000 m/s2 /50 V

                                                                          • veštački mastoidi     
                                                                           opseg akreditovanog postupka od 0 dB do 60 dB

                                                                           Temperatura & relativna vlaga

                                                                           • termometri (otporni, stakleni, s prikazivačem, termoparovi) 
                                                                            opseg akreditovanog postupka od -90 °C do 1100 °C

                                                                             • indikatori i simulatori otpornih termometra i termoparova          
                                                                              etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET / cg.11 /         
                                                                              opseg akreditovanog postupka od -260 °C do 1760 °C

                                                                               • zračni (IC) i termometri za uši
                                                                                opseg akreditovanog postupka od -40 °C do 500 °C

                                                                                 • kupatila
                                                                                  opseg akreditovanog postupka od - 70 °C do 300 °C
                                                                                  neakreditovan postupak se može izvesti od 1100 °C

                                                                                   • komore i prostori
                                                                                    opseg akreditovanog postupka 
                                                                                    od - 80 °C do 280 °C
                                                                                    od 10 % do 95 %

                                                                                     • parni sterilizatori, autoklavovi
                                                                                      opseg akreditovanog postupka
                                                                                      od - 40 °C do140 °C
                                                                                      od 0,1 bar do  5 bar


                                                                                       • termoblokovi
                                                                                        etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET/cg-13
                                                                                        opseg akreditovanog postupka od - 90 °C do 400 °C
                                                                                        neakreditovan postupak se može izvesti od 1100 °C

                                                                                         • peći
                                                                                          opseg akreditovanog postupka od 50 °C do 1100 °C
                                                                                          neakreditovan postupak se može izvesti od 1700 °C

                                                                                           • merila relativne vlažnosti — higrometri
                                                                                            opseg akreditovanog postupka od 10 % do 95 %

                                                                                             • merila vlage u drvetu
                                                                                              neakreditovan postupak se može izvesti od 0 % do 100 %

                                                                                              Sila & moment sile

                                                                                              • pretvarači sile
                                                                                               opseg akreditovanog postupka od 1 N do 5 kN       
                                                                                               neakreditovan postupak se može izvesti do 100 kN

                                                                                                • uređaji za merenje sile
                                                                                                 etaloniranje u skladu sa standardom ISO 7500-1
                                                                                                 opseg akreditovanog postupka od 0,2 kN do 200 kN za natezanje/pritisak
                                                                                                 opseg akreditovanog postupka od 0,2 kN do 3000 kN za pritisak

                                                                                                  • ekstenziometri
                                                                                                   opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 1000 mm

                                                                                                   • prese za beton
                                                                                                    etaloniranje u skladu sa standardom  ISO 12390-4
                                                                                                    opseg akreditovanog postupka od 0,2 kN do 3000 kN
                                                                                                    • pretvarači momenta;
                                                                                                     etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET/cg. 14
                                                                                                     neakreditovan postupak se može izvesti od 0,1 Nm do 3000 Nm

                                                                                                     • momentni ključevi
                                                                                                      etaloniranje u skladu sa standardom  ISO 6789
                                                                                                      opseg akreditovanog postupka od 0,1 Nm do 3000 Nm

                                                                                                       • kočioni cilindri 
                                                                                                        etaloniranje u skladu sa standardom ISO 21069-1
                                                                                                        opseg akreditovanog postupka od 0,1 kN do 6 kN 
                                                                                                        opseg akreditovanog postupka od 0,1 kN do 40 kN 

                                                                                                        Dužina & oblik

                                                                                                        • planparalelna granična merila
                                                                                                         etaloniranje u skladu sa standardom ISO 3650
                                                                                                         opseg akreditovanog postupka od 0,5 mm do 1000 mm

                                                                                                           • etaloni (merila debljine, glatki, konusni, navojni i navojni konusni instrumenti, kugle )
                                                                                                            etaloniranje u skladu sa standardom EURAMET/cg. 10
                                                                                                            opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 800 mm

                                                                                                             • pomična merila, mikrometri, cirkometri
                                                                                                              etaloniranje u skladu sa standardom ISO 13385/ISO 13225/ISO 3611/VDI 2618
                                                                                                              opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 3000 mm

                                                                                                               • merni satovi, elektronski senzori
                                                                                                                etaloniranje u skladu sa standardom ISO 13102, ISO 463, ISO 9493, VDE 2618
                                                                                                                opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 200 mm
                                                                                                                neakreditovan postupak se može izvesti do 1000 mm

                                                                                                                 • merne trake
                                                                                                                  opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 200 m  

                                                                                                                   • laserska merila dužine
                                                                                                                    opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 60 m  

                                                                                                                     • ultrazvučna i magnetna merila debljine
                                                                                                                      opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 50 mm      

                                                                                                                      • merni točkovi
                                                                                                                       opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 1000 m 

                                                                                                                        • jednoosni uređaji za merenje dužine (1D)
                                                                                                                         opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 1000 mm
                                                                                                                         neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 10 m

                                                                                                                          • optički merni uređaji (2D)
                                                                                                                           etaloniranje u skladu sa standardom ISO 13060
                                                                                                                           opseg akreditovanog postupka od 0 mm do (200x300) mm         
                                                                                                                           neakreditovan postupak se može izvesti do (750x750) mm

                                                                                                                            • troosni merni uređaji (3D), merne ruke
                                                                                                                             etaloniranje u skladu sa standardom ISO 13060
                                                                                                                             opseg akreditovanog postupka od 0 mm do (1500x1500) mm         
                                                                                                                             neakreditovan postupak se može izvesti do (4000x2500) mm

                                                                                                                             Ugao & nagib

                                                                                                                             • ugaoni etaloni
                                                                                                                              opseg akreditovanog postupka od 0,1 ° do 360 °

                                                                                                                               • merila nagiba— libele, inklinometri
                                                                                                                                opseg akreditovanog postupka od - 5 mm/m do 5 mm/m

                                                                                                                                 • uglomeri 
                                                                                                                                  opseg akreditovanog postupka od 0 ° do 360 °

                                                                                                                                   • sinusna ravnila
                                                                                                                                    etaloniranje u skladu sa standardom BS 3064
                                                                                                                                    opseg akreditovanog postupka do 500 mm
                                                                                                                                     • ploče, ravnila, ugaonici (ravnost, paralelnost)
                                                                                                                                      opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 1000 mm 

                                                                                                                                       • ispitna sita
                                                                                                                                        etaloniranje u skladu sa standardom ISO 3310-1, ISO 3310-2
                                                                                                                                        opseg akreditovanog postupka od 0 mm do 400 mm 

                                                                                                                                        Tvrdoća & hrapavost & žilavost

                                                                                                                                        • merila tvrdoće 
                                                                                                                                         etaloniranje u skladu sa standardom
                                                                                                                                         Brinell ISO 6506-2 ili ASTM E10
                                                                                                                                         Vickers ISO 6507-2 ili ASTM 384
                                                                                                                                         Rockwell ISO 6508-2 ili ASTM E18
                                                                                                                                         Leeb ISO 16859-2
                                                                                                                                                       akreditacija važi za direktnu metodu
                                                                                                                                                       etaloniranje indirektnom metodom je neakreditovan postupak

                                                                                                                                          • merila tvrdoće – Shore, IRHD, 
                                                                                                                                           etaloniranje u skladu sa standardom ISO 18898, ISO 7619-1
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            • referentni blokovi tvrdoće – Shore, IRHD, Rockwell, Brinell, Vickers, Loeb
                                                                                                                                             postupak etaloniranja je neakreditovan
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              • merila hrapavosti            
                                                                                                                                               opseg akreditovanog postupka od 0,065 µm do 1,63 µm
                                                                                                                                                • referentni blokovi hrapavosti
                                                                                                                                                 neakreditovan postupak se može izvesti od 0,065 µm do 1,63 µm

                                                                                                                                                 • merila udarne žilavosti     
                                                                                                                                                   etaloniranje u skladu sa standardom ISO 13802, ISO 148-2
                                                                                                                                                   opseg akreditovanog postupka od 0,2 J do 50 J        
                                                                                                                                                   neakreditovan postupak se može izvesti do 750 J

                                                                                                                                                   Ubrzanje & uravnoteženje mase

                                                                                                                                                   • merila usporavanja i ubrzanja                                          

                                                                                                                                                   opseg akreditovanog postupka od 0 m/s2 do 9,806 m/s2
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   • uređaji za uravnoteženje pneumatika – centrirni uređaji      

                                                                                                                                                   opseg akreditovanog postupka od 0 g mm do 100 g mm
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   • uređaji za postavljanje šasije – optika                                   

                                                                                                                                                   neakreditovan postupak se može izvesti  - 10 ° do 10 °

                                                                                                                                                   Povezan sadržaj

                                                                                                                                                   O nama


                                                                                                                                                   VIŠE

                                                                                                                                                   Metrološka rešenja


                                                                                                                                                   VIŠE

                                                                                                                                                   Uverenje LOTRIČ Metrology: dokument koji vredi

                                                                                                                                                   Uverenje