BA
meol

Djelujemo u skladu sa ISO 17025 i ISO 17020, kao i sa EFQM modelom iszvrsnosti. U 2012. godini, dobili smo najveću nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost i europsko priznanje izvrsnosti 5-Star Recognition Award.  

Dokumenti:

Kalibracioni laboratorij SA LK-008

Ispitni laboratorij SA LP-099

Nadzorni ogan SA K-003

Sporazum o međunarodnom prijevozu kvarljivih namirnica i o specijalnim vozilima za njihov prijevoz - ATP

ATP Odluka (1.04 MB)

Kalibracijski laboratorij SA LK-018

Nositelj odobrenja/dokumenata LK-018 je ISKRA LOTRIČ d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Ispitni laboratorij SA LP-004

Nositelj odobrenja / dokumenata LP-004 je LOTRIČ Certificiranje d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Kalibracioni laboratorij LK-85-01


Vanjski uvjeti poslovanja

Poslujemo sukladno vanjskim uvjetima poslovanja

Povezani sadržaj

O nama

Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
više

Posao

Želite nam se pridružiti?
više

Lokacije

Pogledajte naše lokacije.
više