MK
meol

Групацијата ЛОТРИЧ МЕТРОЛОГИЈА обединува над 80 експерти од областа на метрологијата, вработени луѓе во шест земји и повеќе од 30 вработени од надворешни лица. Покрај матичната компанија ЛОТРИЧ Метрологија, која работи од нејзините почетоци во селската долина, во Словенија работат две компании кои работат во Крањ - ЛОТРИЧ Сертифицирање и во Поднарт - Искра ЛОТРИЧ. Подружниците работат во Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Австрија, каде што се основани како акредитирани лаборатории.

Главна компанија

LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Manager: Marko Lotrič

Selca 163
SI–4227 Selca
Slovenia, EU

Registration number: 5784786
Tax number: SI14379465
TRR: GORENJSKA BANKA 07000-0000031227
        
BANKA KOPER 10100-0037667326

T: +386 4 517 07 00
F: +386 4 517 07 07
E: info@lotric.si

Подружници во Словенија

LOTRIČ Certificiranje d. o. o.
Manager: Mitja Lotrič
Savska loka 4
SI–4000 Kranj
Slovenia, EU

Registration number: 6266843000
Tax number: SI84673630
TRR: ABANKA SI56 0510 0801 3586 394

T: +386 4 517 07 60
F: +386 4 517 07 61
E: certificiranje@lotric.si
Iskra LOTRIČ d. o. o.
Manager: Uroš Jenko
Otoče 5a
SI–4244 Podnart
Slovenia, EU

Registration number: 6517315000
Tax number: SI60071150
TRR: BANKA KOPER SI56 1010 0005 2679 531 

T: +386 4 53 59 168
F: +386 4 53 59 205
E: info@iskralotric.si

Подружници во странство

LOTRIČ Messtechnik GmbH
Manager: David Querer
Europastraße 8
A–9524 Beljak
Austria

T: +43 660 2766006
E: info@lotric.at

LOTRIČ Mjeriteljstvo d. o. o.
Manager: Željko Popović
Crnojezerska 18
HR–10000 Zagreb
Croatia, EU

T: +385 1 3456 411
F: +385 1 3456 410
E: info@lotric.hr

LOTRIČ Control d. o. o.
Manager: Mario Sopta
Sv. Leopolda Mandića br. 9
BA–88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

T: +387 36 327 754
F: +387 36 318 056
E: info@lotric.ba

LOTRIČ Laboratorija za metrologiju d. o. o.
Manager: Saša Jovanović
Dragoslava Srejovića 53
RS–34000 Kragujevac
Serbia

T: +381 34 208 235
F: +381 34 208 235
E: info@lotric.rs
ЛОТРИЧ Метрологија ДООЕЛ
Менаџер: Зоран Јанев
Ул. Маршал Тито бр. 274
MK–1440 Неготино
Македонија

Telefon: +389 702 18 270
Email: info@lotric.mk

Листа на оддели

Поврзана содржина

За нас

Да се запознаете со нас и да прочитате се за нашиот начин на извонредност.
Повеќе

Референци

Нашата компанија е успешно соработува со различни квалитетни компании.
Повеќе

Вработување

Дали сакате да и се придружите нанашата приказна за успех?
Повеќе