MK
meol

»Заедно воспоставивме систем на управување со нашите мерки, но исто така и цврста врска на доверба, која секоја година растеше посилно и посилно.«

»Одговорноста, флексибилноста, стручноста и адаптирањето на нивниот калибрациски распоред до нашите потреби се Метролошките квалитети на Лотрич, кои нè импресионираат најмногу.« 

»Системот за мерење на силата на затворање на машината за пакување е изграден според особините што ги цениме тука во Лек: брзина, едноставност, фокус на потрошувачот и ориентација кон квалитет, доверба и ефикасност.«

»Со решението што го измисливме заедно, ние сме во состојба да ги задоволиме барањата на германскиот пазар, особено автомобилските гиганти како Volkswagen, поедноставно и поефикасно.«

»Избравме Лотрич Метрологија поради акредитирани и сертифицирани процедури и соодветна анализа на трошоците. «

»Со нивните компетенции, кои тие ги развија и ги изградиле со текот на годините тие ни помагаат да ги развиваме нашите производи побрзо. «

»Групата Лотрич Метрологија нуди сигурна услуга за техничка чистота на нашите производи - во развојната фаза за мостри и за годишно преквалификување, каде што резултатите од чистотата се задолжителни. «

»Тие обезбедуваат акредитација на нивните услуги со редовна интер-лабораториска споредба затоа не се сомневаме во нивните резултати и никогаш не ја чувствуваме потребата да ги потврдиме нивните резултати. «

»Кога наидуваме на ситуација која бара брз одзив во централно-европскиот регион, избираме ЛОТРИЧ Метрологија. «

»Големата предност на соработката со групата Лотрич Метрологија е близината на нивната лабораторија, техничкото знаење на нивните експерти и нивното брзо време на одговор. «

Поврзана содржина

За нас

Запознајте се со нас и прочитајте за нашиот пат до успехот.
Повеќе

Вработување

Дали сакате да се прудружите на нашата приказна за успех?
Повеќе

Локации

Погледнете каде се Лотрич Метрологија  ги прошири своите гранки.
Повеќе