SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
27. 10. 2017
S pomočjo bogatih izkušenj, pridobljenih z izvajanjem akreditiranih postopkov na področju volumna in gostote medijev ter znanja, pridobljenega v obdobju več kot 25 let, smo uspeli razviti sistem in metodo, skladno z IWA 15 v povezavi z ISO 8655-6, ki omogoča preverjanje dejanskega delovanja pipetnega robota. Kalibracija poteka z gravimetrično metodo, z uporabo ultramikro masnega komparatorja z resolucijo 0,0000001 g, na lokaciji uporabe. Z akreditiranim postopkom preverimo delovanje sistema v dejanskih pogojih ter določimo spodnjo mejo delovanja glede na zahtevano točnost. Pri izvajanju metode dosegamo izjemne točnosti tudi pri manjših volumnih – pod 10 µl, kjer je merilna negotovost postopka celo manjša od 0,020 µl. Tako smo kalibracijo sposobni narediti tudi pri najmanjših volumnih – pod 1 µl (če je pipetni robot visoke kakovosti celo pod 0,1 µl).

Bogato znanje, pridobljeno v postopku razvoja, z veseljem prenašamo na naše partnerje. V fazi razvoja smo razrešili številne neznanke – med drugim, da pipetni roboti kljub videzu ne delujejo kot pipete. Njihov raztros in točnost sta namreč v veliki meri odvisna od uporabniških nastavitev kot na primer čas zajema in izpusta medija, tlak izpiha ter način potopitve. Poleg slednjega smo z razvojem akreditirane metode izboljšali tudi negotovosti pri večkanalnih pipetah v območju pod 10 µl in to kar do trikrat.

Sicer je s samim sistemom za avtomatsko pipetiranje mogoče zmanjšati čas postopka obdelave, zmanjšati kontaminacijo vzorcev in povečati natančnost pri bioloških testih. Pipetni robot sprošča raziskovalce iz dolgih, ponavljajočih se, težavnih postopkov, zaradi česar se lahko posvečajo preostalim pomembnim nalogam znotraj laboratorija. Omogoča kakovostnejše raziskave ter nadzor nad potekom slednjih.

Po novem pa je pipetni robot mogoče vključiti tudi v sistem kakovosti akreditiranih laboratorijev – s čimer se izognemo ročnemu delo, s tem povezanim napakam ter tako prihranimo čas in denar.