SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
7. 12. 2018
Laboratorij hčerinskega podjetja LOTRIČ Cetrificiranje v Kranju je sodeloval v medlaboratorijski primerjavi, izvedeni s strani DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien).
Medlaboratorijska primerjavo je zaobsegala preskus indeksa taline (MFR in MVR), ki je v kranjskem laboratoriju akreditiran postopek in se izvaja po standardu ISO 1133.
Ponosni smo, da smo dosegli izjemen rezultat. Z-score za MFR 0,02 in z-score za MVR 0,10.

Pri prvem smo dosegli najnižji z-score (rezultat, ki se je najbolj približal statistično idealnemu rezultatu) od skupno 73 prijavljenih laboratorijev, kar je izjemen rezultat, ki krepi zaupanje v točnost meritev, ki jih izvajamo za vas.