SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
18. 12. 2018
V podjetju LOTRIČ Meroslovje z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljamo kalibracije in preizkušanja ter razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašamo znanje, zastopamo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbimo za razvoj in napredek področja meroslovja. Partnerji podjetju prepuščajo odgovornost za meritve, kar sprošča njihove vire, da se osredotočijo na svojo temeljno dejavnost in njen dinamični razvoj – ker na trgu ne šteje več le rast, temveč tudi hitrost razvoja.

V ponedeljek, 17. decembra 2018, smo udeležencem delavnice s področja poslovne odličnosti predstavili Kulturo odličnosti, ki temelji na modelu odličnosti EFQM in filozofiji podjetja.

Predstavitev dobre prakse ter izmenjava med udeleženci je lepa priložnost za dvig odličnosti v naši družbi.