SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Udeleženci izobraževanja Vse kar morate vedeti o obvladovanju merilne opreme boste pridobili znanje s področja osnov meroslovja in celostnega obvladovanje merilne opreme za posamezno področje dela.

Vsebina in cilji seminarja

 • Zahteve sistemov vodenja kakovosti in njihova vpeljava v prakso

 • Določitev roka naslednjega pregleda in spremljanje lezenja merila skozi čas

 • Certifikat o kalibraciji z razlago posameznih delov in implementacija merilnih rezultatov z merilno negotovostjo

 • Sledljivost meritev, določitev kriterijev za sprejemljivost merilne opreme, izjava o skladnosti, potrjevanje ustreznosti merila za nadaljnjo uporabo

Komu je izobraževanje namenjeno

 • Vodje laboratorijev 
 • Vodje kakovosti
 • Odgovorne osebe za sistem kakovosti
 • Odgovorne osebe za obvladovanje opreme
 • Skrbniki merilne opreme
 • Skrbniki tehnoloških procesov merjenja

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • Potrdilo o udeležbi, s katerim potrjujemo vašo tehnično usposobljenost s področja merilne negotovosti 

Predavatelj
 • Primož Hafner – tehnični direktor, vodja kakovosti, mednarodni presojevalec sistemov vodenja kakovosti ISO 9001

Termin:

22. 5. 2019 od 9. do 15. ure

13. 11. 2019 od 9. do 15. ure

Lokacija:

Podjetje LOTRIČ Meroslovje
Velika/mala sejna soba
Selca 163, 4227 Selca

Kotizacija: 248 + DDV EUR