Uteži

Ikona_utezi_v_zaboju Ikona_E2 Ikona_utez Ikona_servis_utezi Ikona_akreditiran_kontrolni_organ Ikona_POS

Območje obsega imenovanja uteži

 • od 1 mg do 500kg

Uteži razreda točnosti

 • E2: od 1mg do 1kg
 • F1 in F2: od 1mg do 20kg
 • M1 od 1mg do 20kg
 • M2 od 100 mg do 20kg
 • n=5000: 500kg

Izvajamo overitev uteži

 • Overitev uteži skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za uteži,
 • izvedba v našem laboratoriju (ali na mestu uporabe – za razrede točnosti M).
   
UtezOveritev_ 20kg_uzeziUtezi_v_zaboju

Meje največjih dopustnih odstopanj mase uteži od nazivne vrednosti skladno z mednarodnim priporočilom OIML R111

Nazivne
vrednosti
mase uteži
E1
+/-
mg
E2
+/-
mg
F1
+/-
mg
F2
+/-
mg
M1
+/-
mg
M1-2
+/-
mg
M2
+/-
mg
M2-3
+/-
mg
M3
+/-
mg
5000 kg                            25000 80000 250000 500000 800000 1600000 2500000
2000 kg     10000 30000 100000 200000 300000 600000 1000000
1000 kg   1600 5000 16000 50000 100000 160000 300000 500000
500 kg   800 2500 8000 25000 50000 80000 160000 250000
200 kg   300 1000 3000 10000 20000 30000 60000 100000
100 kg   160 500 1600 5000 10000 16000 30000 50000
50 kg 25 80 250 800 2500 5000 8000 16000 25000
20 kg 10 30 100 300 1000   3000   10000
10 kg 5,0 16 50 160 500   1600   5000
5 kg 2,5 8,0 25 80 250   800   2500
2 kg 1,0 3,0 10 30 100   300   1000
1 kg 0,5 1,6 5,0 16 50   160   500
500 g 0,25 0,8 2,5 8,0 25   80   250
200 g 0,10 0,3 1,0 3,0 10   30   100
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0   16   50
50 g 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0   10   30
20 g 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5   8,0   25
10 g 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0   6,0   20
5 g 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6   5,0   16
2 g 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2   4,0   12
1 g 0,010 0,03 0,10 0,3 1,0   3,0   10
500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8   2,5    
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6   2,0    
100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5   1,6    
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4        
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3        
10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25        
5 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20        
2 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20        
1 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20        
    nazivne mase uteži, katere OIML - R111 ne predpisuje

Naravnavanje (justiranje) uteži

 • Za vas opravimo naravnavanje vseh vrst uteži – če je to konstrukcijsko možno.
   
Overitev_utezi20kg_utezOveritev_utezi_na_analitski_tehtnici

Rok overitve uteži

 • Rok redne overitve uteži točnostnih razredov E2, F1, F2 in Ml je 1 leto,
 • rok redne overitve uteži točnostnega razreda M2 je 2 leti.

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-4/2014/9
Datum: 31.3.2014

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL


2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6416-16/2011/8 z dne 29.11.2011, tako, da je celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02) V laboratoriju:
M2: 100 mg do 20 kg,
M1: 1 mg do 20 kg,
F2: 1 mg do 20 kg,
F1: 1 mg do 20 kg,
E2: 1 mg do 500 g.

Na terenu:
M2: 100 mg do 20 kg,
M1: 100 mg do 20 kg

 

Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Ur. list RS 20/02) Na terenu:
Uteži 500 kg za n = 5000.

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • akreditirala nas je Slovenska akreditacija, ki stalno preverja usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku kontrole se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.

Prodaja uteži

Logo Häfner

Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.