BA
meol

Dokumenti:

Kalibracioni laboratorij BATA LK-85-01

Inspekcijsko tijelo BATA IN-85-02

Ispitni laboratorij SA LP-004

Nositelj odobrenja / dokumenata LP-004 je LOTRIČ Certificiranje d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Kalibracioni laboratorij SA LK-008

Nositelj odobrenja/dokumenata LK-008 je LOTRIČ Meroslovje, član grupe LOTRIČ Metrology.

Ispitni laboratorij SA LP-099

Nositelj odobrenja/dokumenata LP-099 je LOTRIČ Meroslovje, član grupe LOTRIČ Metrology.

Imenovanje za zakonske ovjere IMBIH

Potvrda o odobrenju sustva kvalitete

Povezani sadržaj

O nama


više

Posao


više

Lokacije


više