MK
meol
Обезбедување на валидноста на класификацијата на возилата и приколките.

Обем на услуги:
  • Периодични контроли на изолирани уреди за ладење / греење монтирани на возила и приколки - FRC, FRB, FNA, FRCX, FNAX ...
  • Периодични или контролни типови на изолирани надградби на возила и приколки (мерење на факторот К) - IR, IN ...
Оценувањето на сообразноста се заснова на националното законодавство на секоја земја.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка..

Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе