MK
meol
Ние обезбедуваме систем за управување со квалитет.
Обем на услуги:
  • GMP, 
  • GDP, 
  • GLP, 
  • GSP, 
  • GPP.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе