MK
meol
Ние извршуваме почетни, периодични и вонредни правни проверки.
Обем на услуги:
 • Инструменти за мерење тежина
 • Градежни буфер инструменти за мерење,
 • Проверка на тежини, 
 • Инструмент за мерење на гравиметриски пополнувања
 • Тегови, 
 • Анализатор на издувни гасови, 
 • Сфигмоманометри, 
 • Манометри за притисок во гумите, 
 • Тестерите за сопирање, 
 • Машини
 • За мерење на должина на кабел и жица
Оценувањето на сообразноста се заснова на националното законодавство на секоја земја.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе