MK
meol
  • EMAS ISO 14001
    Систем за управување со животната средина во организациите.
  • ISO 9001 & ISO/TS 16949
    Индустриски постројки, производство, лаборатории, продавници, сервиси.

  • ISO 17020 & ISO 17025
    Лаборатории за тестирање и калибрации, инспекциски тела, Именувани лица, тела за оцена на сообразност.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе