MK
meol
Ги изведуваме стандардните оперативни процедури – SOP (IQ,OQ, DQ, PQ).

Обем на услуги: 
 • центрифуги, 
 • Миксери, термомиксери, 
 • термички циклуси,
 • шејкери, 
 • неукуатор, 
 • скали, 
 • разтворители, 
 • пригушен волумен на густина,
 • уред за подготовка на медиуми, 
 • испарувач, 
 • фотометри, 
 • биофотометри, 
 • тестери за активност на вода...

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе