RS
meol

Poslujemo u skladu sa ISO 17025 i ISO 17020, kao i sa EFQM modelom izvrsnosti. U 2012. godini dobili smo najveću nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost i evropsko priznanje izvrsnosti 5-Star Recognition Award.  

Dokumenti:

Laboratorija za etaloniranje SA LK-008

Nosilac odobrenja/dokumenata LK-008 je LOTRIČ Meroslovje d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Laboratorija za ispitivanje SA LP-099

Nosilac odobrenja/dokumenata LP-099 je LOTRIČ Meroslovje d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Laboratorija za ispitivanje SA LP-004


Nosilac odobrenja / dokumenata LP-004 je LOTRIČ Certificiranje d.o.o. član grupe LOTRIČ Metrology.

Kontrolno telo ATS 06-359

Sporazum o međunarodnom prevozu kvarljivih namirnica i o specijalnim vozilima za njihov prevoz - ATP

ATP Odluka (1.04 MB)

Povezan sadržaj

O nama

Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
više

Posao

Želite nam se pridružiti?
više

Lokacije

Pogledajte naše lokacije.
više