SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Izdelki na trgu so plačljivi. Varnost ljudi je neprecenljiva. LOTRIČ Metrology je partner s sodobnimi rešitvami na področju varnosti pri delu in požarne varnosti.

  • Dostopnost vseh elektronskih potrdil in zapisnikov na spletni strani MeOL. 
  • Izobraževanje in pregledi za zmanjšanje števila nesreč in poškodb pri delu. 
  • Nadgrajevanje znanja in sledenje novostim na M&Q akademiji. 
  • Fleksibilnost, hitra odzivnost in celostni pristop – delavci, delovni stroji, kemikalije in delovno okolje.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Svetovanje delodajalcem in izvajanje notranjega nadzora
Ocena tveganja z izjavo o varnosti
OBDOBNI PREGLEDI IN PRESKUSI DELOVNE OPREME
Stroji, procesna oprema, gradbena mehanizacija, viličarji,tovorna dvigala, ročna električna oprema
OBDOBNE PREISKAVE ŠKODLJIVOSTI DELOVNEGA OKOLJA
Toplotne razmere
Osvetlitvene razmere
Hrup
NADZOR
Koordinacija varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Izdelava varnostnega načrta gradbišča
USPOSABLJANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Teoretično in praktično usposabljanje s preskusom znanja
Upravljanje viličarjev in električnih paletnih vozičkov
Upravljanje tovornih dvigal
Delo z nevarnimi kemikalijami
STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU
Varnosti pri delu
Požarne varnosti
Prometa in uporabe nevarnih kemikalij
VARSTVO PRED POŽAROM
Svetovanje delodajalcem in izvajanje
Požarni red
Požarni načrt
Načrt evakuacije
USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije
Usposabljanje za izvajanje požarne straže
Praktični prikaz gašenja z gasilnimi aparati
Vaja evakuacije
OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE
Svetovanje na področju uporabe in prometa nevarnih kemikalij
Priprava dokumentacije za vpis pravnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo, promet in skladiščenje nevarnih kemikalij v register urada RS za kemikalije
Sporočanje podatkov o kemikalijah (prijava kemikalij, letno poročanje)
Prevodi varnostnih listov
Navodila za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami
ANALIZE DELOVNIH NEZGOD
Strokovno mnenje sodnega izvedenca
CELOVITE REŠITVE NA PODROČJU PREGLEDA OTROŠKIH IGRAL IN IGRIŠČ
Pregled dokumentacije za vsako igralo posebej (izjave o skladnosti igrala in podlage, izjave o namestitvi igral, navodila za vzdrževanje in uporabo, evidence o dosedanjem pregledovanju)
Pregled ustreznosti igral in obstoječe podlage (preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage)
Splošen pregled igrišča kot celote (druga oprema, poti, ograje, rastlinje)
Izdelava poročila o pregledu igrišča z podanimi ugotovitvami in potrebnimi ukrepi
LOTRIČ Certificiranje d. o. o. ima  pooblastilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 10200-18/2014/5 za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu in pooblastilo Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-39/2014-2 - DGZR za opravljanje ukrepov varstva pred požarom.

Obveznosti varnosti pri delu ter varstva pred požarom za nova podjetja

Povezane vsebine

Jedkanje

Z jedkanjem hitro do prototipa ali izdelka.
VEČ

Tehnična čistost

Analize tehnične čistosti na materialih, prototipih, polizdelkih in izdelkih.
VEČ

Storitve in izdelki

Oglejte si še ostalo pestro ponudbo izdelkov in storitev, katere proizvajamo in izvajamo.

Več