SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Naložbe sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Detekcija nanodelcev v aerosolu s pomočjo kapacitivnega senzorja (NANOsens)

V aerosolu se nahajajo različno veliki delci, ki so lahko posledica naravnega izvora ali človeške dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja. Večjih delcev se ljudje zavedamo, saj dobro sipljejo svetlobo in jih vidimo, merimo njihovo koncentracijo in jih lahko poskušamo s pomočjo filtrov izločiti iz ozračja. Delci, ki so manjši od desetinke mikrometra, nanodelci, slabo sipljejo vidno svetlobo, zato se jih do nedavnega nismo zavedali.

Med vsemi delci pa nanodelci predstavljajo največje tveganje za zdravje, saj so kemijsko visoko reaktivni, zaradi majhnosti pa zlahka preidejo iz pljuč v krvni obtok. Zato želimo v projektu razviti prototip prenosljivega senzorja, ki bo s pomočjo alarmnega sistema obveščal uporabnika o prisotnosti nevarnih nanodelcev v ozračju.

Cilj projekta je razviti laboratorijski prototip senzorja, ki bo omogočal zanesljive in ponovljive meritve.

Trajanje projekta: 16. 6. 2017–16. 12. 2018
Vrednost projekta: 315.551,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vzpostavitev učinkovitega procesa upravljanja s kadri (HRM 4.0)

Strateško upravljanje kadrov je ključnega pomena za uspešnost poslovanja podjetja, saj s tem pripomoremo k motiviranosti, zadovoljstvu in pripadnosti kadrov v podjetju, posledično pa s tako poslovnim partnerjem omogočimo dobro uporabniško izkušnjo.

Skladno z Razvojno strategijo skupine LOTRIČ Metrology so vsa podjetja znotraj skupine dolžna do leta 2020 urediti področje upravljanja s kadri, predvsem s pripravo dolgoročnih planov izobraževanj za razvoj ključnih kompetenc.

Pridobitev sofinanciranja za izvedbo projekta HRM 4.0., bo tako podjetju LOTRIČ Certificiranje d.o.o. omogočilo prvi korak ureditve področja.

Cilj projekta je vzpostaviti učinkoviti proces upravljanja s kadri.

Trajanje projekta: 30. 4. 2018–30. 8. 2018
Vrednost projekta: 48.800,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2018 - SEJEM ACHEMA 2018

Namen projekta je predstaviti celoten nabor meroslovnih storitev za področje laboratorijev, kemijske in farmacevtske industrije, s poudarkom na pametnem sistemu za samodejni nadzor okoljskih pogojev EXACTUM, novi akreditirani storitvi ALHS (kalibracija sistema za avtomatsko pipetiranje) in mobilnem sistemu za pripravo in distribucijo raztopine MoSPiD.

Trajanje projekta (sejma): 11.6.2018 - 16.6.2018
Vrednost sofinanciranja: 6.095,46 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezane vsebine

Lokacije

Poglejte si kam vse segajo veje družinskega podjetja LOTRIČ Metrology.
VEČ

Reference

Vsa leta našega obstoja uspešno sodelujemo z različnimi podjetji.
VEČ