SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Naložbe sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje projekta »Vavčer za udeležbo na Mednarodnem strokovnem gospodarskem forumu Havana«

Namen projekta je predstaviti podjetje LOTRIČ Meroslovje d.o.o. na Kubi ter s tem krepiti prepoznavnost blagovne znamke LOTRIČ Metrology.

Upravičenec: LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
Trajanje projekta (sejma): 26.3. – 31.3. 2019
Vrednost sofinanciranja: 1.279,20 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022 Sejem CONTROL Stuttgart

Namen projekta je predstaviti celoten nabor meroslovnih storitev končnim uporabnikom in ostalim ponudnikom s področja zagotavljanja kakovosti ter predstavitev lastnih produktov EXACTUM in TRAMES.
Upravičenec: LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
Trajanje projekta (sejma): 07.05.2019 - 10.05.2019
Kraj in država sejma: Stuttgart, Nemčija
Vrednost sofinanciranja: 6.877,75 €
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na
Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Precizni merilni sistem nove generacije za merjenje dimenzij vzorcev (»TRAMI«)

Namen projekta je razviti precizni merilni sistem nove generacije za merjenje dimenzij vzorcev. Dodano vrednost produktu bomo ustvarili s tehnološko naprednimi avtomatskimi načini merjenja v povezavi z modularno zasnovanim programskih orodjem za celostno obvladovanje podatkov.

Konkurenčnost produkta bo predvsem v sami zasnovanosti produkta in možnosti integracije na različna področja merjenja dimenzij (gradbena, avtomobilska, tekstilna, papirna kovinska, plastična industrija), neodvisno od posamezne oblike vzorca (velikost vzorcev, oblika, material …), kar predstavlja velik tržni potencial produkta.

Upravičenec in prijavitelj: LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Partnerji: NELA razvojni center d.o.o.
Trajanje projekta: 01.01.2019 - 31.12.2020
Vrednost projekta: 433.683,75 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnersko povezovanje v verigi vrednosti za uspešen nastop na avstrijskem trgu (»PreMera«)

Šrijenje poslovanja podjetij na nove, tuje trge, predstavlja nove možnosti razvoja in rasti podjetja, predvsem pa novih izzivov, s katerimi se majhna podjetja lažje srečujejo v partnerstvu.

S tem namenom bomo v projektu PreMera vzpostavili partnerstvo treh podjetij, katerih dejavnosti se močno povezujejo in skupaj lahko ustvarimo konkurenčne meroslovne rešitve, z visoko dodano vrednostjo. Avstrijskemu trgu bomo tako z inovativnimi marketinškimi pristopi ponudili kontrolno-merilne rešitve, orodja in merilne sisteme, s priloženim certifikatom o kalibraciji akreditiranega laboratorija - najvišja stopnja uradno potrjene strokovne tehnične kompetentnosti.

Poleg vzpostavitve partnerstva, so ključni cilji izvesti analizo avstrijskega trga, predstaviti partnerstvo na poslovnih dogodkih, povečati mrežo poslovnih partnerjev, zvišati direktni izvoz in izvesti prve aktivnosti za vstop v večje dobaviteljske verige.

Upravičenec in prijavitelj: LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Partnerji: PRECISIUM d.o.o. in NELA razvojni center d.o.o.
Trajanje projekta: 01.09.2018 - 31.10.2019
Vrednost projekta: 245.717,50 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti

Kompetenčni center za razvoj kadrov za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti v tesnem sodelovanju s SRIP tovarne prihodnosti uvaja nov kompetenčni model za pripravo partnerskih podjetij na izzive, ki jih prinaša pospešeno uvajanje digitalnih tehnologij v vsa področja dela.

Namen projekta je povezati ključne kompetence potrebne v tovarnah prihodnosti tako, da sledijo hitrim globalnim spremembam in da poleg pridobivanja posameznih kompetenc udeležence motivira k stalnemu izboljševanju svojega znanja in kompetenc.

V sklopu projektu bomo tako na podlagi pripravljenega kompetenčnega modela za ključna delovna mesta izvedli izobraževanja in usposabljanja, s katerimi bomo zagotovili višji nivo znanja s področja naprednih tehnologij ter s tem zvišali agilnost poslovanja partnerjev projekta.

Upravičenec: LOTRIČ Certificiranje d. o. o.
Prijavitelj: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Partnerji: Gorenje I.P.C., d..o.o., Iolar d.o.o., Temida d.o.o., LPKF d.o.o., LOTRIČ Certificiranje d.o.o., Comtrade d.o.o.,
Trajanje projekta: 01.06.2018 - 31.10.2018
Vrednost projekta: 123.615,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Detekcija nanodelcev v aerosolu s pomočjo kapacitivnega senzorja (NANOsens)

V aerosolu se nahajajo različno veliki delci, ki so lahko posledica naravnega izvora ali človeške dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja. Večjih delcev se ljudje zavedamo, saj dobro sipljejo svetlobo in jih vidimo, merimo njihovo koncentracijo in jih lahko poskušamo s pomočjo filtrov izločiti iz ozračja. Delci, ki so manjši od desetinke mikrometra, nanodelci, slabo sipljejo vidno svetlobo, zato se jih do nedavnega nismo zavedali.

Med vsemi delci pa nanodelci predstavljajo največje tveganje za zdravje, saj so kemijsko visoko reaktivni, zaradi majhnosti pa zlahka preidejo iz pljuč v krvni obtok. Zato želimo v projektu razviti prototip prenosljivega senzorja, ki bo s pomočjo alarmnega sistema obveščal uporabnika o prisotnosti nevarnih nanodelcev v ozračju.

Cilj projekta je razviti laboratorijski prototip senzorja, ki bo omogočal zanesljive in ponovljive meritve.

Upravičenec: LOTRIČ Certificiranje, d. o. o.
Trajanje projekta: 16. 6. 2017–16. 12. 2018
Vrednost projekta: 315.551,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vzpostavitev učinkovitega procesa upravljanja s kadri (HRM 4.0)

Strateško upravljanje kadrov je ključnega pomena za uspešnost poslovanja podjetja, saj s tem pripomoremo k motiviranosti, zadovoljstvu in pripadnosti kadrov v podjetju, posledično pa s tako poslovnim partnerjem omogočimo dobro uporabniško izkušnjo.

Skladno z Razvojno strategijo skupine LOTRIČ Metrology so vsa podjetja znotraj skupine dolžna do leta 2020 urediti področje upravljanja s kadri, predvsem s pripravo dolgoročnih planov izobraževanj za razvoj ključnih kompetenc.

Pridobitev sofinanciranja za izvedbo projekta HRM 4.0., bo tako podjetju LOTRIČ Certificiranje d.o.o. omogočilo prvi korak ureditve področja.

Cilj projekta je vzpostaviti učinkoviti proces upravljanja s kadri.

Upravičenec: LOTRIČ Certificiranje, d. o. o.
Trajanje projekta: 30. 4. 2018–30. 8. 2018
Vrednost projekta: 48.800,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2018 - SEJEM ACHEMA 2018

Namen projekta je predstaviti celoten nabor meroslovnih storitev za področje laboratorijev, kemijske in farmacevtske industrije, s poudarkom na pametnem sistemu za samodejni nadzor okoljskih pogojev EXACTUM, novi akreditirani storitvi ALHS (kalibracija sistema za avtomatsko pipetiranje) in mobilnem sistemu za pripravo in distribucijo raztopine MoSPiD.

Upravičenec: LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
Trajanje projekta (sejma): 11.6.2018 - 16.6.2018
Vrednost sofinanciranja: 6.095,46 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezane vsebine

Lokacije

Poglejte si kam vse segajo veje družinskega podjetja LOTRIČ Metrology.
VEČ

Reference

Vsa leta našega obstoja uspešno sodelujemo z različnimi podjetji.
VEČ