SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Prosto delovno mesto

Prijavi se na razpis za prosto delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU

Delo se izvaja v hčerinskem podjetju LOTRIČ Certificiranje d.o.o. na lokaciji Savska loka 4, 4000 Kranj ter na terenu.

Vaše prijave sprejemamo do 20. 8. 2018 preko spodnjega obrazca.
OPIS DEL IN NALOG
Izbrani kandidat bo izvajal naslednje naloge pri zunanjih naročnikih in za matično podjetje.
Varnost pri delu:
-    Svetovanje in servisiranje naročnikov zunanjih storitev
-    Usposabljanja s področij varnosti pri delu
-    Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
-    Izvajanje meritev delovnega okolja (hrup, osvetljenost, toplotni pogoji)
-    Pregledi delovne opreme
Varstvo pred požarom:
-    Organizacija in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom
-    Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije
-    Izvajanje drugih ukrepov s področja varstva pred požarom
Izvajanje strokovnih nalog z drugih področij, glede na dodatno usposobljenost.

SPLOŠNE ZAHTEVE
-    Vozniški izpit B kategorije
-    Računalniška znanja (Windovs Office, zaželeno tudi AutoCAD )

IZOBRAZBA (obvezno)
-    najmanj izobrazba ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja,

DELOVNE IZKUŠNJE in STROKOVNI IZPITI (obvezno)
-    najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. V skladu s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit, splošni in posebni del,  s področja varnosti in zdravja pri delu.
-    najmanj 1 leto izkušenj na področju varstva pred požarom in opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
-    tečaj o osnovnih andragoških znanjih
DODATNA USPOSOBLJENOST (zaželeno)
-    opravljen tečaj in preskus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo, skladiščenje kemikalij  in promet z njimi (svetovalec za kemikalije)
-    opravljen preizkus znanja strokovne usposobljenosti za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta
-    nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) za Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij.
-    nacionalna kvalifikacija (NPK) varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga

Vaša prijava naj vsebuje sledeče priloge:
-    kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj
-    dokazila o izobrazbi
-    potrdila o opravljenih strokovnih izpitih za obvezni del in dodatno usposobljenost
-    potrdila o udeležbi na tečajih oz. strokovnih srečanjih s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom in področij navedenih v ''dodatna usposobljenost'' (potrdila naj ne bodo starejša od 2 let).
-    potrdilo zadnjega delodajalca o delih, ki ste jih opravljali v času zaposlitve
Pridruži se naši ekipi in skupaj z nami ustvarjaj zgodbo o uspehu.

V kolikor se strinjate, da se vaši podatki shranijo v našo bazo iskalcev zaposlitve, izpolnite spodnji obrazec in nam oddajte vse zahtevane podatke. Če bo vaša ponudba ustrezala našim potrebam, bom z vami navezali stik.

Osebni podatki

Spol*:

Izobrazba

Prosim navedite izobrazbo po naraščujočem vrstnem redu.

Srednješolska izobrazba

Univerzitetna

Znanja tujih jezikov

Izberite datoteko Prosimo počakajte...
Izberite datoteko Prosimo počakajte...

Povezane vsebine

O nas

Spoznajte nas in si preberite vse o naši poti do odličnosti.
VEČ

Reference

Vsa leta našega obstoja uspešno sodelujemo z različnimi podjetji.
VEČ

Lokacije

Poglejte si kam vse segajo veje družinskega podjetja Lotrič.
VEČ