SI
meol

Investicija v redne analize olj in maziv se odraža v podaljšanju življenjske dobe opreme: v nekaterih primerih celo 2-krat. Več desetletne izkušnje na področju analize maziv, hidravljičnih in hladilnih tekočin nam omogočajo, da vam svetujemo glede ustreznosti za vaše obratovalne pogoje. Tako bo poraba zmanjšana, stroški z vzdrževanjem opreme pa nižji.
EMULGIRANA OLJA IN SINTETIČNE TEKOČINE
pH DIN 51369
Korozivnost na ostružke DIN 51360-1,2
Protikorozijske lastnosti
Vsebnost tujega olja
Določevanje bakteriološke stabilnosti
Demulzibilnost, izločanje olja
Refrakcijski indeks, koncentracija
Bazično število ASTM D4739
Koncentracija anionov po ekstrakciji z vodo
Kapljišče ISO 2176
Določanje vsebnosti trdih tujih snovi ASTM D5185
Obstojnost proti vodi – vpijanje vode DIN 51807-1
MAZALNA IN OBDELOVALNA OLJA
Gostota ISO 3675
Refrakcijski indeks – lomni količnik
Kinematična viskoznost DIN 51366
ISO 3104
Dinamična viskoznost DIN 51810
DIN 51398
Plamenišče Cleveland ISO 2592
Vsebnost vode ISO 9029
Kislinsko ali nevtralizacijsko število ASTM D664
Bazično število ASTM D4739
Število umiljenja DIN 51559-1,2
Korozivnost na baker ISO 2160
Korozivnost na jeklo DIN 5135
Protikorozijske lastnosti ISO 7120
Protikorozijske lastnosti ISO 7120
ISO 11007
MASTI
Refrakcijski indeks – lomni količnik
Izločanje olja DIN 51817
Umiljenje DIN 53401
Obstojnost proti vodi – vpijanje vode DIN 51807-1
Izguba zaradi izhlapevanja DIN 58397-1
Koncentracija klorida, nitrata in sulfata ISO 10304-1
po ekstrakciji z vodo
ISO 10304-1
Koncentracija sulfida po ekstrakciji z vodo ISO 10530
Konusna penetracija ISO 2137
Določanje vsebnosti trdih tujih snovi ASTM D5185
Kapljišče ISO 2176
TEKOČINE PROTI ZMRZOVANJU
pH DIN 51369
Določitev viskoznosti po Brookfieldu SAE AIR 9968
Refrakcijski indeks – lomni količnik
IDENTIFIKACIJA
IR spektralna analiza DIN 51451
Identifikacija dodatkov
MONITORING OLJ IN MAZIV
Vzorčenje na terenu in analiza v laboratoriju
Kapljišče ISO 2176
Določanje vsebnostitrdih tujih snovi… ASTM D5185
Obstojnost proti vodi – vpijanje vode DIN 51807-1
Kislinsko ali nevtralizacijsko število ASTM D664

Preskuse izvajamo tudi po mnogih drugih standardnih in nestandardnih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Kontrole in overitve

V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več