SI
meol

Vaša beseda šteje. Da bodo izdelki ustrezali zahtevam vaših kupcev, vam LOTRIČ Metrology nudi celovito storitev preskušanja, ki jo uporabljajo vodilni proizvajalci plastičnih izdelkov v Sloveniji. S tesnim sodelovanjem z neodvisnim laboratorijem v celotnem življenjskem ciklu izdelka lahko razrešite tehnološke izzive, morebitne reklamacije, določite dolgoživost vašega produkta ali ugotovite skladnost vhodnega materiala s tehničnimi specifikacijami. 

DIMENZIJA IN KOT
Mikroskopske meritve
Potrjevanje dimenzijskih in geometrijskih lastnosti in toleranc glede na risbo vzorca ISO 14253-1, -2
Meritve hrapavosti ISO 4288
Meritve vzorcev različnih oblik in dimenzij na koordinatnih merilnih strojih ISO 1101
BARVNE IN OPTIČNE LASTNOSTI
Meritve barvnih tonov (CIE LAB) DIN 6174
Meritve sijaja ISO 2813
Barvna obstojnost ISO 105-A02
Rumenenje materialov DIN 6167
Presvetlitev ASTM D 1746
Motnost ASTM D 1003
MEHANSKE LASTNOSTI
Udarne lastnosti (Charpy, Izod, Dynstat) ISO 179*
ISO 180
DIN 53435
ASTM D 256
ISO 527-1-5*
Mehanska trdnost s kladivom
IK test IEC 62262
Natezna trdnost DIN 53504
ASTM D 638
Upogibna trdnost ISO 178*
ASTM D 790
Strižna trdnost ISO 34-1
ASTM D 624
DIN 53283
Trdota po Rockwellu ISO 2039-1
ISO 2039-2
Trdota po Shore A in D ISO 868
DIN 53505
Trdota po IRHD ISO 48
Stisljivost polimera ISO 604
ISO 815
ISO 294-4
Trajna tlačna deformacija ISO 815
Priprava večnamenskih preskušancev ISO 3167
UL 94
ISO 3795
Preskus s padajočo utežjo
Preskus s padajočo kroglo
SILA, MOMENT IN TLAK
Standardne in nestandardne meritve sil na trgalnem stroju
Meritve momenta
Tesnost tlačnih in vakuumskih sistemov
Tlačna porušitev
Pospešeno staranje in obremenjevanje do porušitve
PREDELOVALNE LASTNOSTI
Gostota ISO 1183
Masni in volumnski pretok taline (MFR, MVR) ISO 1133-1*
Viskoznost ISO 1628-4
ISO 1628
ISO 307
Skrčki ISO 294
IDENTIFIKACIJA POLIMEROV, VSEBNOST POLNIL IN DODATKOV
TGA - Termogravimetrija ISO 11358
DSC - določanje temperature steklastega prehoda (Tg) ISO 11357-2*
DSC - določanje temperature tališča (Tm) ISO 11357-3*
IR - identifikacija materiala DIN 51451
Vsebnost anorganskega ostanka (polnila, steklena vlakna) ISO 3451
GORLJIVOST
Samougaslijivost UL 94
TL1011
Gorljivost izdelkov z žarečo žico (glow wire) EN 60695-2-11*
Hitrost gorenja ISO 3795*
FMVSS 302*
DIN 75200*
TL1010
KLIMATSKE IZPOSTAVE IN UMETNO STARANJE
Obstojnost na temperaturo in relativno vlago (ciklično in konstantno)
Temperaturno umetno staranje ASTM D 3045
ISO 188
Preskus na mraz EN 60068-2-1*
Preskus na suho vročino EN 60068-2-2*
Tropski test IEC 60068-2-30*
Konstantna kondenzacija ISO 6270-2*
Izpostava v industrijski klimi (SO2) DIN 50018*
UV umetno staranje IEC 60068-2-5
Temperaturno šokiranje DIN EN 60068-2-6
ISO 16750
IEC 60068-2-14
ODPORNOST IN OBSTOJNOST
Absorpcija vlage ISO 62
Odpornost proti mehanski obrabi DIN 53754
ISO 9352
Odpornost proti abraziji ISO 5470
ISO 23794
ASTM D 1044
Odpornost na praske ASTM D 7027
Odpornost proti medijem (voda, olje, zavorna tekočina, grafit, organska topila, kisline, čistila, naftni derivati, itd.)
Toplotna obstojnost (Vicat) ISO 306, ASTM D 1525
EMISIJA
VOC in FOG numer VDA 278
ODOR test VDA 270
Fogging SAE J1756
ISO 6452
DIN 75201
ELEKTRIČNE LASTNOSTI
Površinska in volumska upornost IEC 60093
Prebojna trdnost IEC 60243-1
RoHS
Vsebnost elementov Cr6+, Cd, Hg, Pb, Br, ftalati EN 15205
IEC 62321
IP zaščita
Zaščita proti vdoru delcev IP 0-4X
IEC 60529
ISO 20653
MBN 10355
Zaščita pred kapljajočo, škropečo in brizgajočo vodo IP X1-4
IEC 60529
Vodotesnost do določene globine IP X7-8
TEHNIČNA ČISTOST
Masa nečistoč ISO 16323
VDA 19
Določitev največjih delcev
Razvrstitev delcev v velikostne razrede
Vsebnost kovinskih in nekovinskih delcev
MIKROBIOLOGIJA
Citotoksičnost ISO 10993-5
MIGRACIJE
Specifične migracije
Skupne migracije

Preskuse izvajamo tudi po številnih drugih standardnih in nestandardnih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve in/ali zahteve vaših kupcev.
Mnenja strokovnjakov
V ZANESLJIVOST REZULTATOV NE DVOMIMO

Z laboratorijem LOTRIČ Metrology sodelujemo pri izvajanju preiskav in primerjavfizikalnih lastnosti vzorcev. Na našem vhodnem materialu in konč-nih izdelkih občasno izvajajo mehanske preskuse, kot so natezna trdnost,mikroskopske preiskave površin in prelomov ter klimatske izpostave. Našiizdelki so certificirani s strani naših partnerjev, kar potrjuje, da dosegajostandardne zahteve in so primerni za trg. Skupino LOTRIČ Metrology krasiizjemna strokovnost pri izdelavi certifikatov, podajanju mnenj, svetovanjuter hitra odzivnost in cenovna konkurenčnost ostalim ponudnikom podobnihstoritev. Akreditacijo svojih storitev zagotavljajo z rednim izvajanjemmedlaboratorijskih primerjav, zato v zanesljivost njihovih rezultatov nedvomimo in jih ne preverjamo.

Miha Mežnar, vodja laboratorija v podjetju ITW METALFLEX d. o. o. 
BLIŽINA IN HITROST ŠTEJETA

S skupino LOTRIČ Metrology sodelujemo na področju preskušanja polimerov,predvsem pri izvedbi analize vhodnega materiala. V nekaterih primerihje preverjanje vhodnega materiala potrebno, da se izključijo ostalivzroki v primeru težav pri proizvodnji. Odkrita odstopanja na testiranemmaterialu pa nam potem lahko služijo tudi kot osnova za reklamacijovhodnega materiala. Bližina lokacije laboratorija in odzivnost pripomoreta,da so analize izvedene v najkrajšem možnem času. Takoj po izvedbipreskušanj smo obveščeni o rezultatih analize z elektronsko podpisanimcertifikatom, poslanim preko elektronske pošte.

Boštjan Šifrar, direktor podjetja Sibo G. d. o. o.

Povezane vsebine

Tehnična čistost

Certifikat o Tehnični čistosti izdelka ni več opcija, ampak zahteva dobaviteljev. Z njim se zmanjša možnost za okvaro izdelka in posledične reklamacije.
VEČ

Trgovina

Oglejte si polne ''police'' naše spletne trgovine.
Več

Exactum

Sodobna rešitev Exactum® samodejno varuje vaše procese in proizvode ter vam pomaga zadostiti predpisom in standardom. 

Več