SI
meol

Nudimo vam celovito storitev – ker vaši kupci zahtevajo brezhibnost.

Ocenjevanje kakovosti površinske zaščite

KLIMATSKE IZPOSTAVE IN UMETNO STARANJE
Obstojnost na temperaturo in relativno vlago
Ciklične klimatske izpostave
Obstojnost na nevtralno slano meglo – NSS ISO 9227*
Obstojnost na kislo slano meglo – AASS ISO 9227
Obstojnost na kislo slano meglo, pospešeno z bakrom – CASS ISO 9227*
Izpostava v industrijski klimi (SO2) DIN 50018*
Konstantna kondenzacija ISO 6270-2*
Tropski test IEC 60068-2-30*
Obstojnost na UV svetlobo IEC 60068-2-5
Temperaturni šok na mraz EN 60068-2-1*
Temperaturni šok na suho vročino EN 60068-2-2*
KAKOVOST GALVANSKIH IN DRUGIH ANORGANSKIH PREVLEK
Stopnja korozije ISO 10289*
Korozijsko preskušanje zaščite na cinkanem železu DIN 50961*
Korozijsko preskušanje nikljeve prevleke ISO 1456*
Kemijska določitev nečistoč na površini
Metalografska določitev vrste površinske zaščite
Metalografska preiskava napak v površinski zaščiti
Debelina anorganskih prevlek ISO 1463*
Trdota anorganskih prevlek
Masa in debelina fosfatnega nanosa
Primerjalne analize različnih površinskih obdelav
KAKOVOST LAKIRANIH POVRŠIN
Debelina organskih prevlek ISO 2178
ISO 2360
Stopnja korozije na premazih ISO 4628-3*
Stopnja filiformne korozije EN 3665
Stopnja mehurjenja ISO 4628-2*
Stopnja luščenja in korozije ob rezu ISO 4628-8*
Ocenitev razpok ISO 4628-4
Oprijemljivost premazov ISO 1520
Oprijemljivost premazov (Erichsen) ISO 20482
Stopnja leska DIN 67530
Določitev barve po barvni karti
Trdota laka
Odpornost na udarce
Kemijske analize barv in lakov
Primerjalne analize različnih površinskih obdelav
Odpornost na udarce kamenjev (Steinschlag) DIN 559961-1
ODPORNOST POVRŠIN
Odpornost proti mehanski obrabi DIN 53754
ISO 9352
Odpornost proti medijem (voda, olje, zavorna tekočina, grafit,
organska topila, kisline, čistila, naftni derivati)
ISO 2812
UGOTAVLJANJE VZROKA POMANJKLJIVE POVRŠINSKE ZAŠČITE
Ugotavljanje težav pri povečanem obsegu izmeta
Svetovanje pri izbiri ustreznih osnovnih materialov
Primerjalne analize različnih tehnologij obdelav

Spremljanje parametrov v kopelih in drugih tehnoloških vodah

SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura Trdota – karbonati
pH Koncentracija aktivnih snovi v kopeli
Elektroprevodnost Koncentracija kisika
ALKALNE RAZMASTILNE KOPELI
Celokupna alkaliteta Karbonati
Prosta alkaliteta Tenzidi
Natrijev hidroksid
KISLE RAZMASTILNE KOPELI
Celokupna kislost Kloridi
Prosta kislost Sulfati
Fluoridi Tenzidi
AKTIVACIJSKE KOPELI, JEDKANJE IN FLUKS
Kovine (Fe, Ti) Kloridi
Plemenite kovine (Au, Ag, Pd) S Sulfati
Amonij Fluoridi
PASIVACIJSKE KOPELI
Kovine (Zr, Co, Zn, Cr, Fe) Nitrati
GALVANSKE KOPELI
Kovine (Zn, Ni, Ba, Fe, Sn, Cu, Cr3+, Cr6+) Sulfit
Kalijev hidroksid Fluoridi
Natrijev hidroksid Borova kislina
Karbonati Kromova kislina
Kloridi Žveplova kislina
Sulfati
KOPELI ZA FOSFATIRANJE
Kovine (Zn, Ni, Mn, Fe, Ca) Prosta kislost
Celokupna kislost Pospeševalci reakcije (nitriti, klorati)
IZPIRNE VODE
Celokupni organski ogljik (TOC) Nitrati in nitriti
Kemijska potreba po kisiku (KPK) Vsebnost mikroorganizmov
Trdota Mineralna olja
ORGANSKE KOPELI
Vsebnost mikroorganizmov Žarilni ostanek
Suha snov Amini
Preskuse izvajamo tudi po številnih drugih standardnih in nestandardnih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve in/ali zahteve vaših kupcev. *Akreditirani preskusni postopki. 
Mnenja strokovnjakov
CERTIFIKATI USTREZAJO ZAHTEVAM KUPCEV KJERKOLI PO SVETU 

V podjetju SurTec razvijamo, proizvajamo in tržimo kemikalije za kemijskoin elektrokemijsko zaščito – galvaniziranje kovin. Uspešnost prodaje našihproizvodov je močno povezana s tehnično podporo kupcem v obliki preskušanjakakovosti površinske zaščite. Ko se srečamo s situacijo, ki zahtevahiter odziv v regiji centralno-vzhodne Evrope, se poslužujemo storitevskupine LOTRIČ Metrology. Pri sodelovanju cenimo njihovo poslovnost,profesionalnost in predanost delu. So primeren partner za vsa podjetja, kimorajo zagotoviti kakovost svojih izdelkov. Tako so nam na primer pomagalipri reševanju mehurjenja kislega cinka, kjer so šele meritve in preskusilaboratorija LOTRIČ Metrology pokazale izvor težav v nekakovostnem inluknjičavem osnovnem materialu.
Edi Kokalj, direktor področja centralno-vzhodne Evrope,
SurTec
International GmbH – Skupina Freudenberg
SODELOVANJE NAM ODPIRA NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

S skupino LOTRIČ Metrology že vrsto let sodelujemo na področju presku-šanja galvanskih zaščit, analize vhodnih materialov in monitoringa odpadnihvod. Analize se izvajajo pri razvoju in uvajanju novih izdelkov za kupcev avtomobilski industriji, kot so VW, Daimler, Audi, BMW in PSA, ki morajoustrezati zahtevnim standardom. Testne rezultate galvanske zaščite uporabljamotudi za optimizacijo in izboljšanje proizvodnih procesov. Velikaprednost sodelovanja s skupino LOTRIČ Metrology je v bližini laboratorija,tehničnem znanju njihovih strokovnjakov in odzivnosti. Velika dodanavrednost so certifikati o opravljenih analizah z obrazložitvijo, saj nam pomagajopri pridobivanju novih poslovnih priložnosti.
Aleš Mesec, direktor v ISKRA ISD Galvanika d. o. o.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Kontrole in overitve

V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več