HR
meol

Aktivnosti laboratorija

 • Izvajamo primerjave z alternativnimi materiali
 • Določamo lastnosti polimernih materialov v njihovem dobavnem stanju in po staranju (UV, povišana temperatura in vlaga)
 • Ugotavljamo skladnost lastnosti materialov s podatki na certifikatih
 • Ocenjujemo kakovost izdelkov in regeneratov
 • Določamo sestavo oz. identifikacijo konkurenčnih vzorcev
 • Izdelujemo preskušance po mednarodnih standardih

Preiskave izvajamo na naslednjih materialih:

 • Termoplasti, duroplasti in elastomeri
 • Zalivne in impregnacijske smole
 • Lepila, samolepilni trakovi in nalepke
 • Tehnični laminati in plošče tiskanih vezij
 • Vodniki, lakirane žice

Sestavo in lastnosti polimernih materialov določamo:

 • v njihovem dobavnem stanju,
 • na standardnih preskušancih po ISO 3167,
 • na preskušanci za določanje gorljivosti po UL 94 in na preskušancih za določevanje hitrosti gorenja po Renault-ovi metodi D 45 1333,
 • na izdelkih.

Pregled preskusnih postopkov

TERMOPLASTI IN DUROPLASTI
Kemijske, fizikalne in predelovalne lastnosti
 • Identifikacija polimerov, polnil (IR-spektroskopija)
 • Temperatura steklastega prehoda, tališča, kristalizacije (DSC-termična analiza)
 • Viskoznostno število - poliamidi, polikarbonati
 • Masni in volumski pretok: MFR, MVR (indeks tečenja)
 • Toplotna obstojnost po Vicatu
 • Odpornost proti obrabi
 • Gostota in nasipna gostota
 • Vsebnost anorganskega polnila, toplotna obstojnost (TGA-termična analiza)
 • Svetlobna obstojnost (UV staranje)
Mehanske lastnosti
 • Natezna trdnost, raztezek, E - modul
 • Upogibna trdnost, E - modul
 • Udarna žilavost (Charpy, Izod) brez zareze in z zarezo
 • Upogibna trdnost in upogibno - udarna žilavost na izdelkih(preskušanci izrezani iz izdelka)
 • Trdota po Shore A in D
Gorljivost
 • Odpornost proti žareči žici (Glow wire test)
 • Stopnja samougasljivosti po UL 94 ali TL 1011 z izdelavo preskušancev
 • Hitrosti gorenja po Renault-ovi metodi D 45 1333, FMVSS 302, DIN 75 200, ISO 3795 ali TL 1010 z izdelavo preskušancev
Električne lastnosti
 • Površinska in volumska upornost
 • Odpornost proti plazilnim tokovom
ŽICE, KABLI, LAMINATI, FOLIJE, LEPILA IN GUME

Mehanske preiskave
 • Natezno - strižna trdnost lepil
 • Natezna trdnost, raztezek, oprijemljivost lepilnih trakov; oprijemljivost nalepk
 • Oprijemljivost in odtržna sila Cu folije na laminatih, upogibna trdnost laminatov
 • Natezna trdnost in raztezek folij, izolirnih cevi, vodnikov, gum
 • Trdota Shore A, D
 • Ostanek po deformaciji - gume
 • Mere, raztezek, vzmetnost lakirane žice
 • Oprijemljivost in elastičnost izolacije žice
Kemijske in fizikalne preiskave
 • Identifikacija laka na žicah, smole, lepil, vodnikov, gum, laminatov (IR- pektroskopija)
 • Viskoznost po Brookfieldu, Fordu
 • Gostota
 • Določanje suhe snovi
 • Poroznost laka na žicah (PIN HOLE)

Električne preiskave
 • Električna upornost žice
 • Prebojna napetost žice
 • Prebojna trdnost smole, specifična skozna upornost

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Exactum

Sodobna rešitev Exactum® samodejno varuje vaše procese in proizvode ter vam pomaga zadostiti predpisom in standardom. Z njim zmanjšate tveganje izgube produktov in tveganje regulativnih neskladnosti.
VEČ

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.
VEČ