HR
meol

Aktivnosti laboratorija

V laboratoriju v skladu s pooblastilom za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje in Uredbami s področja odpadnih vod:

  • izvajamo vzorčenje odpadnih vod ter merjenje parametrov odpadne vode med vzorčenjem - pH vrednost in temperatura,
  • analiziramo vzorce odpadnih vod: pH, temperatura, usedljive in neraztopljene snovi, strupenost za vodne bolhe, KPK, BPK5, težkohlapne lipofilne snovi, celotne ogljikovodike, kovinski ioni, anioni (fluorid, klorid, sulfat), klor (celotni in prosti), dušik (amonijev, nitratni, nitritni), fosfor ...,
  • izdelujemo letna poročila o opravljenih meritvah odpadnih vod ter v ta namen vrednotimo emisije snovi, emisijski delež oddane toplote, izračunavamo letne količine odpadne vode in letne količine nevarnih snovi; istočasno izdelamo tudi napoved za odmero okoljske dajatve za industrijsko in padavinsko odpadno vodo.

Nudimo:
  • izobraževanja na temo Vse kar morate vedeti o okoljevarstveni zakonodaji v podjetju,
  • izračun ogljičnega odtisa,
  • svetovanje pri izvajanju, vzdrževanju in izboljševanju sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001,
  • spremljanje okoljske zakonodaje in izobraževanje zaposlenih.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Exactum

Sodobna rešitev Exactum® samodejno varuje vaše procese in proizvode ter vam pomaga zadostiti predpisom in standardom. Z njim zmanjšate tveganje izgube produktov in tveganje regulativnih neskladnosti.
VEČ

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.
VEČ