HR
meol

Aktivnosti

Teste izvajamo na materialih za spajkanje kot so:

 • plošče tiskanih vezij (TIV)
 • spajkalne žice, spajkalne paste
 • spajkalne tekočine
 • elektronske komponente

 Testi:

 • spajkljivost
 • metalografske preiskave TIV spajkanih spojev in elektronskih komponent
 • določanje temperature steklastega prehoda Tg za TIV - DSC
 • kemično sestavo spajkalnih materialov in komponent - analizna kemija
 • izvajamo merjenja antistatične ustreznosti prostorov na EGB urejenih področjih po zahtevah ISO EN 61340 - 5 - 2
 • merimo prašnost v čistih prostorih

Tiskana vezja

Na ploščah tiskanih vezij testiramo parametre po zahtevah standarda DIN EN 62326 oziroma IPC-A-600G. Metode so podane v EN 61189. Testiramo naslednje parametre:

 • spajkljivost pred in po pospešenih testih staranja
 • obstojnost spajkalnega rezista na temperaturo spajkanja
 • oprijem spajkalne kritine po (metoda lepilnega traku)
 • meritve debelin kovinskih prevlek: Sn, SnPb, Au, Cu in Ni v izvrtinah in na priključkih
 • mikroskopski pregled spajkalnih izvrtin
 • meritve izvlečnih sil komponent
 • določitev kemične sestave spajk in ocenitev ustreznosti materialov glede na RoHS direktivo
 • določanje temperature steklastega prehoda Tg za TIV - DSC

Spajkljivost

Spajkljivost določamo po standardu DIN IEC 60068 - 2 - 20 oziroma DIN IEC 60068 - 2 - 58.

Metalografske preiskave

 • meritve debelin kovinskih prevlek: SnPb, Sn, Au, Cu in Ni v izvrtinah in na priključkih
 • mikroskopski pregled spajkanih izvrtin

Kemična sestava spajkalnih materialov

Določanje kemične sestave spajkalnih žic, past in tekočin in ter ocenitev ustreznosti materialov komponent glede na RoHs direktivo.


Elektronske komponente

 • testiranje spajkljivosti
 • ocenitev ustreznosti komponent glede na RoHS direktivo

Spajkalne žice, spajkalne tekočine, spajkalne paste

Testiramo parametre po zahtevah standardov DIN EN 29453, EN 29454, DIN 32513:

 • razlivanje spajke
 • brizganje spajke
 • vsebnost spajkalne tekočine, suh ostanek, nevtralizacijsko število
 • brizganje spajkalne tekočine
 • korozijski vpliv na baker (IEC 60068-2-3 Test Ca)
 • gostota
 • % suhe snovi
 • "Solder Ball Test"
 • "Slump Test"
 • določitev kemične sestave

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Exactum

Sodobna rešitev Exactum® samodejno varuje vaše procese in proizvode ter vam pomaga zadostiti predpisom in standardom. Z njim zmanjšate tveganje izgube produktov in tveganje regulativnih neskladnosti.
VEČ

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.
VEČ