SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
23. 4. 2020
Zaščitne rokavice predstavljajo mehansko oviro za prenos umazanije in mikrobov, zato so namenjene zgolj za enkratno uporabo.

Izbrati moramo rokavice, ki nudijo ustrezno zaščito ter so za nas primerne velikosti, da ne postanejo prehitro prepustne, predrte, nam ne utrujajo rok oziroma nas motijo pri delu. Nadenemo jih vedno na čiste, razkužene in suhe roke.

Ne nosimo jih stalno, saj ne morejo in ne smejo nadomestiti umivanja rok. Stalno nošenje rokavic lahko med drugim povzroča okužbo rok ter navzkrižno širjenje bolezni.

Rokavice so učinkovite le v primeru pravilne uporabe. Nepravilna uporaba nam daje lažen občutek varnosti ter ne preprečuje okužb.

Pravilna uporaba zaščitnih rokavic:
 • rokavice natikamo na suhe, umite in razkužene roke,
 • rokavice morajo biti ustrezne velikosti, da ne postanejo prehitro prepustne ali predrte,
 • nohti na rokah morajo biti primerno postriženi, da zmanjšamo možnosti predrtja rokavic,
 • odstranimo nakit, saj slednji poveča možnost predrtja rokavic ter okužb vezanih na zastoj vlage pod nakitom,
 • rokavic ne nosimo v žepih,
 • rokavic ne umivamo ali razkužujemo, saj s tem pospešimo prepustnost,
 • ene rokavice uporabimo samo za eno delo – rokavice za enkratno uporabo,
 • rokavice zamenjamo takoj ko opazimo nabiranje vlage v rokavici,
 • rokavice zamenjamo takoj ko opazimo, da so umazane,
 • rokavice zamenjamo v primero vboda, prereza ali trganja rokavic,
 • s kontaminiranimi rokavicami se ne dotikamo obraza ter ostalih površin in predmetov kot so mobilni telefonu, kljuke in podobno.

Pravilen postopek odstranjevanja zaščitnih rokavic za enkratno uporabo:
 • z desno roko nagubamo rokavico dlani leve roke (1),
 • potegnemo rokavico z leve roke tako, da je obrnjena navzgor (2),
 • sneto rokavico pridržimo v desni roki (ali pa jo takoj odvržemo v koš),
 • s palcem in sredincem leve roke sežemo v rokavico in jo potegnemo iz desne roke (3),
 • potegnemo rokavico iz desne roke in jo odvržemo v koš (4),
 • na koncu postopka razkužimo ali umijemo roke.
Rokavice so kontaminirane med in po uporabi, zato se moramo postopka strogo držati.

Po odstranitvi rokavic roke umijemo ali razkužimo. Zavedati se moramo, da so v primeru epidemije rabljene rokavice odpadek, ki predstavlja tveganje za okužbo. Tovrstne odpadke zato odlagamo v tesno zavezano plastično vrečo. Prvo vrečo uporabnik nato namesti v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zaveže ter jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden jo odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Uporabljenih rokavic ne odlagamo v zbirno posodo za embalažo. Zaradi varnosti komunalnih delavcev se priporoča, da se vrečke od znotraj in zunaj poškropiti s 70 odstotnim etanolom in tesno zapre.