SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
23. 4. 2021

S torkom, 20. aprila 2021, smo z vpisom v Nando bazo pri Evropski komisiji postali edini priglašen organ v Sloveniji za opremo za varovanje dihal - polobrazne maske za zaščito pred delci (EN 149:2001+A1:2009), skladno z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. S tem lahko proizvajalcem nudimo celovito storitev na področju certificiranja zaščitnih mask in ne samo preskušanja osebnih in medicinskih mask.

Kot odziv na epidemijo smo v lanskem letu vzpostavili laboratorij za preskušanje osebnih in medicinskih mask. Slednji deluje v konzorciju z Nacionalnim inštitutom za biologijo, ki izvaja preskus biološke združljivosti oziroma citotoksičnosti, medtem ko se preskus učinkovitosti bakteriološke filtracije izvaja v skupnem razvojnem projektu. Z vzpostavitvijo preskusnega laboratorija smo želeli nuditi pomoč slovenskim proizvajalcem obraznih mask pri hitrem in učinkovitem ugotavljanju tehničnih lastnosti proizvedenih mask. Prav tako v laboratoriju preverjamo ustreznost obraznih mask, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav. Poleg že izdelanih mask, lahko v razvojni fazi preskušamo tudi materiale, ki so namenjeni izdelavi končnih proizvodov. V laboratoriju izvajamo vse predpisane preskuse medicinskih mask za obraz v skladu s harmoniziranim evropskim standardom EN 14683:2019+AC:2019 in osebnih polobraznih mask v skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami SIS-TS 1200:2020, pri čemer oba prinašata zahteve in preskusne metode.

Hkrati z razvojem preskusnih metod osebnih obraznih mask, smo pričeli z razvojem za vzpostavitev certifikacijskega organa za ugotavljanje skladnosti zaščitnih mask. Vpeljan je bil sistem vodenja ISO 17065, ter podana vloga na MRGT za priglasitev. 20. aprila je tako Evropska komisija zaključila proces z vpisom v NANDO bazo in podelitvijo številke priglašenega organa NB 2897. Certificiranje zaščitnih mask je kompleksnejši proces, kjer je obveza proizvajalca vključevanje tretje neodvisne strani (priglašenega organa), ki oceni skladnost proizvoda. Tehnične zahteve za zaščitne maske se potrjuje skozi izvedbo 11 preskusov predpisanih v standardu EN 149:2001+A1:2009.

Z omenjenim korakom želimo domačim proizvajalcem, ki so poskrbeli za samooskrbo tudi na tem področju, ponuditi celovito storitev doma, kar odpravlja prenekatere ovire na poti potrjevanja skladnosti izdelkov ter predvsem skrajšuje roke celotnega procesa.