SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
26. 7. 2021

V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo 9. 7. 2021 prejeli prenovljeno prilogo akreditacijske listine kontrolnega organa. Postali smo kontrolni organ tipa A (prej kontrolni organ tipa C) za področje Opreme pod tlakom (tabela 2), medtem ko ostala področja ostajajo kontrolni organ tipa C (tabela 1).

Kontrolni organ tipa A predstavlja polno neodvisnost vseh v kontrolo udeleženih strank (naročnik, uporabnik, vzdrževalec, proizvajalec) od predmeta, ki se kontrolira. Da zagotavlja neodvisnost, kontrolni organ tipa A ne sme biti povezan ali biti pod vplivom lastnika oziroma uporabnika vzorca.

Oprema pod tlakom je tista oprema, ki je bila proizvedena in dana na trg ali v uporabo skladno s Pravilnikom o enostavnih tlačnih posodah oziroma z Direktivo EU o enostavnih tlačnih posodah ali Pravilnikom o tlačni opremi oziroma Direktivo EU o tlačni opremi ali  oprema pod tlakom, ki je bila proizvedena in dana v uporabo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo teh predpisov.


Kontrolni organ LOTRIČ izvaja kontrole na naslednjih predmetih za kontrolo: kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom med katere spadajo parni sterilizatorji in avtoklavi, tlačne posode med katere spadajo enostavne tlačne posode, posode za zrak in dušik ter varnostna oprema.   

Pri tem se izvaja uvodni, zunanji ali notranji pregled, tlačni preskus in kontrola nastavitve in funkcionalnosti varnostnega ventila. Izdela se evidenčni listi, vloge za vpis opreme pod tlakom v nacionalno evidenco, program in katalog ukrepov, ter poročila o kontroli. 

LOTRIČ Meroslovje smo kontrolni organ v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 pri Slovenski akreditaciji, številka akreditacijske listine K-003. Prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate tukaj.