SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
1. 10. 2021

S petkom, 1. oktobra 2021, smo postali akreditiran CERTIFIKACIJSKI ORGAN s številko CP-016 za opremo za varovanje dihal – polobrazne maske za zaščito pred delci (EN 149:2001+A1:2009).

Akreditirani smo za področje certificiranja proizvodov – certificiranje skladnosti na podlagi tipskega preskusa proizvoda (modul B): osebna varovalna oprema namenjena zaščiti dihal ter certificiranja procesov – certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preskusov proizvodov v naključno izbranih časovnih presledkih (modul C2): osebna varovalna oprema namenjena zaščiti dihal.