SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Laboratorij za polimere

Lastnosti in trajnost izdelkov iz polimernih materialov so predvsem odvisne od sestave izbranih materialov in kakovosti predelave. Z zgoraj navedenimi preskusnimi postopki lahko pridemo do podatkov, ki so osnova za pravilno izbiro polimerov za nove izdelke, za zagotavljanje enakomerne kakovosti materialov v dobavnem stanju in za oceno kakovosti izdelkov. Omogočajo tudi zanesljivo identifikacijo neznanih vzorcev in analiziranje poškodovanih izdelkov.

Večino preskusnih postopkov izvajamo po mednarodnih standardih, uvedli pa smo tudi nekaj internih metod. Preskusne postopke oblikujemo in prilagajamo tudi zahtevam naročnikov. Posamezni preskusni postopki so akreditirani v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji.

Redno sodelujemo tudi v medlaboratorijskih preiskavah instituta OFI na Dunaju.

Laboratorij za kovine, mehanske preiskave in mikroskopijo

Mehanske in mikroskopske preiskave izvajamo po veljavnih slovenskih in mednarodnih standardih. Posamezne metode imamo izdelane po internih predpisih. Preskusne postopke prilagodimo željam naročnika. Nekateri standardizirani postopki so akreditirani pri Slovenski akreditaciji po sistemu SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska lista). Preiskave kovinskih materialov so dopolnjene z mehanskimi, mikroskopskimi in kemijskimi preiskavami.

Laboratorij za površinsko zaščito

Po mednarodnih standardih oziroma vaših zahtevah izvajamo korozijske in klimatske teste na vseh vrstah materialov, polizdelkov in izdelkov. Večina preskusnih postopkov je akreditiranih skladno s standardom ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (akreditacijska listina). Po končanem testu podamo oceno rezultatov v obliki Certifikata s pripadajočim slikovnim gradivom.

Laboratorij za analizno kemijo

Laboratorij za analizno kemijo je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z mednarodnimi standardi. V laboratoriju izvajamo kemijske analize vod, kovinskih materialov, galvanskih prevlek, polimerov, kemikalij, kopeli, mazalnih stredstev in soli. Večina analiznih metod je akreditiranih pri Slovenski akreditaciji.

Laboratorij sodeluje pri medlaboratorijskih primerjavah v Sloveniji in Evropi in s tem potrjuje kakovost svojih storitev.

Laboratorij za tiskana vezja

Teste izvajamo na materialih za spajkanje kot so: plošče tiskanih vezij (TIV), spajkalne žice, spajkalne paste, spajkalne tekočine in elektronske komponente. Izvajamo teste spajkljivosti, metalografske preiskave TIV spajkanih spojev in elektronskih komponent, določanje temperature steklastega prehoda Tg za TIV - DSC, kemično sestavo spajkalnih materialov in komponent - analizna kemija, izvajamo merjenja antistatične ustreznosti prostorov na EGB urejenih področjih po zahtevah ISO EN 61340 - 5 - 2 in merimo prašnost v čistih prostorih.

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Exactum

Sodobna rešitev Exactum® samodejno varuje vaše procese in proizvode ter vam pomaga zadostiti predpisom in standardom. Z njim zmanjšate tveganje izgube produktov in tveganje regulativnih neskladnosti.
VEČ

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.
VEČ