SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
»EXACTUM FOOD SAFETY omogoča uporabnikom zanesljiv nadzor nad parametri v procesih predelave, skladiščenja in distribucije svojih izdelkov.«
»Exactum Greenhouse je prepoznan kot napredna rešitev, ki omogoča optimizacijo gojenja rastlin preko zbiranja vseh vrst klimatskih podatkov in njihovo analizo.«
»Verjamemo, da bodo lastniki in managerji rastlinjakov hitro prepoznali Exactum Greenhouse kot zelo gospodarno, učinkovito ter varno rešitev.«
»Skrbi z odpovedjo hladilnih naprav nimamo več, saj vemo, da bomo ob morebitnih nepravilnostih pravočasno obveščeni preko SMS sporočila ali elektronske pošte.«
»S samodejno izdelavo poročil je pregled nad shranjenimi meritvami hiter in enostaven, ob enem pa smo s tovrstnim zbiranjem rezultatov tudi korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.«
»Njihova sodobna rešitev EXACTUM Industry omogoča nadzor pri upravljanju za delo ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«
»Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor omogočajo spremljanje parametrov povsod kjer je to potrebno.«
»Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost.«
»Kalibracija merilnikov poteka avtomatsko, saj v podjetju Lotrič Meroslovje poskrbijo za pravočasno in strokovno izvedbo le-te.«
»Uporaba nadzornega sistema Exactum olajša potek dela ter zaposlenim omogoča, da se lažje posvetijo pacientom.«
»Bližina lokacije laboratorija in odzivnost pripomore­ta, da so analize izvedene v najkrajšem možnem času.«
»Do certifikatov pridemo hitro in smo sproti obveščeni o poteku testiranj, rezultati pa so jasno obrazloženi.«
»O njihovi odličnosti govorijo zanesljivi rezultati in ljudje, ki so odzivni ter vedno odprti za morebitne prilagoditve.«
»S skupino LOTRIČ Metrology uspešno sodelujemo že vrsto let. Pri svojem delu s pridom uporabljamo njihovo aplikacijo MeOL.«
»M&Q konferenc s področja tehničnih pregledov se udeležujem že vrsto let. Informacije s predavanj z lahkoto prenesemo v prakso.«

»Skupaj smo vzpostavili sistem obvladovanja merilne opreme in trden odnos medsebojnega zaupanja, ki se že vrsto let potrjuje in krepi.«

»Izjemna odzivnost, fleksibilnost, strokovnost in terminsko prilagajanje pri izvedbi kalibracij so odlike LOTRIČ Metrology, ki nas navdušuje­jo.« 

»S strokovnostjo, individual­no obravnavo in upoštevanjem dogovorjenih rokov prispevajo k boljšemu poslovanju našega podjetja.«

Sistemska rešitev je nare­jena po meri vrednot, ki jih cenijo: hitrost in enostavnost, osredotočenost na kupce in kakovost, zaupanje in delovna učinkovitost.

»Z rešitvijo, ki smo jo razvili skupaj, lažje in učin­koviteje zadovoljimo zahteve nemškega trga, predvsem avto­mobilskih velikanov, kot na primer Volkswagna.«

Ekipa LOTRIČ Metrology nam pomaga z nasveti in predlogi, je pri procesu obvladovanja merilne opreme vedno odprta za mo­rebitne prilagoditve in hitro dosegljiva za vse nejasnosti.«

»S kompetencami, ki so jih na področju meroslovja razvijali in nadgrajevali skozi leta, nam pomagajo pri hitrejšem razvoju naših izdelkov.«

»Bližina laboratorija, hitra odzivnost na naročila ter izdajanje certifikatov in merilnih poročil so ključne prednosti sodelovanja z laboratorijem LOTRIČ Metrology.«

»Akreditacijo svojih storitev zagotavljajo z rednim izvajanjem medlaboratorijskih primerjav, zato v zanesljivost njihovih rezultatov ne dvomimo in jih ne preverjamo.«

»Skupino LOTRIČ Metrology najbolje opišem z besedami profesionalnost, prilagodljivost in odprtost za nove skupne projekte.«

»V skupini LOTRIČ Metrology nam po konkurenčnih cenah v zelo kratkem času izdelajo kakovostne napisne tablice.«

»Nadzor nad varnostjo pri delu in požarno varnostjo prepuščamo skupini LOTRIČ Metrology.«

»Spletna aplikacija MeOL, ki jo nudijo v sklopu storitve, nam omogoča, da so vsi podatki skrbno urejeni, shranjeni na enem mestu in vedno dostopni.«

»Ko se srečamo s situacijo, ki zahteva hiter odziv v regiji centralno-vzhodne Evrope, se poslužujemo storitev podjetja LOTRIČ Meroslovje.«

»Velika dodana vrednost so certifikati o opravljenih analizah z obrazložitvijo, saj nam pomagajo pri pridobivanju novih poslovnih priložnosti.«

»Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj so Meroslovni dnevi postali tradicija.«
»Dragocena izkušnja in ekipa, ki zna vedno pokazati, da ji je pomemben vsak posameznik.« 

Povezane vsebine

O nas

Spoznajte nas in si preberite vse o naši poti do odličnosti.
VEČ

Zaposlitev

Se želite pridružiti naši zgodbi o uspehu?
VEČ

Lokacije

Poglejte si kam vse segajo veje družinskega podjetja Lotrič.
VEČ