SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

»Ustrezno izbran in pravilno vzdrževan merilni sistem predstavlja enega izmed glavnih podpornih programov v sistemih zagotavljanja varnosti živil, ki omogoča ustrezen nadzor nad kritičnimi postopki obdelave, priprave in distribucije živil. Zgodovinsko shranjevanje relevantnih podatkov merilnih naprav je nujno za definiranje trendov in njihovo analiziranje ter za ugotavljanje procesne stabilnosti. Zanesljiv merilni sitem, ki temelji tudi na oceni tveganja omogoča učinkovit monitoring relevantnih kontrolnih in kritičnih kontrolnih točk ter posledično zagotavlja varnost in kakovost živil v opredeljenem roku trajanja. EXACTUM FOOD SAFETY je eden izmed produktov podjetja LOTRIČ Metrology, ki združuje merilne naprave v celovit in zanesljiv merilni sistem ter omogoča uporabnikom, tudi živilski industriji, zanesljiv nadzor nad parametri v procesih predelave, skladiščenja in distribucije svojih izdelkov.«

Jana Ramuš, vodja področja za varnost živil, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij