SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

»Tudi v Bolnišnici Sežana smo se odločili za vpeljavo sodobnega sistema za nadzor temperature v hladilnikih, ki so namenjeni shranjevanju zdravil ali cepiv. Namesto vsakodnevnega ročnega vpisovanja izmerjene temperature v kontrolne liste, uporabljamo pameten nadzorni sistem EXACTUM, ki ga odlikujeta točnost in zanesljivost. Vsi naši hladilniki, v katerih shranjujemo zdravila oziroma cepiva, so opremljeni s kakovostnimi in kalibriranimi senzorji, ki neprestano spremljajo temperaturo. Rezultati meritev se avtomatsko beležijo in shranjujejo na varno mesto v naši podatkovni bazi. Sistem alarmov je programiran ločeno za vsak hladilnik, vendar imamo kljub temu enostaven vpogled v vse rezultate meritev na vseh lokacijah po celotni bolnišnici. EXACTUM zagotavlja neprekinjen 24/7 on-line dostop do rezultatov izmerjene temperature. Avtomatsko obveščanje ob odstopanju od mejnih vrednosti nam omogoča brezskrben potek dela in pravočasen odziv. S samodejno izdelavo poročil je pregled nad shranjenimi meritvami hiter in enostaven, ob enem pa smo s tovrstnim zbiranjem rezultatov tudi korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.«

Ema Matevljič Mešiček, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, Bolnišnica Sežana