SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

»Nadzor nad temperaturo in relativno vlago v prostorih naše lekarne zagotavljamo s pomočjo najnovejših merilnikov 4. generacije. Exactum Pharmacy je praktičen, enostaven in zanesljiv. Vsakodnevno odčitavanje in vpisovanje podatkov v tabele ni več potrebno, to namesto nas naredi Exactum. Kalibracija merilnikov poteka avtomatsko, saj v podjetju Lotrič Meroslovje poskrbijo za pravočasno in strokovno izvedbo le-te. Z nadzornim sistemom obvladujemo vse kritične točke v lekarni, od prejema materiala, skladiščenja sanitetnih pripomočkov, do temperature v hladilnikih. Mesečno izvedemo izpis parametrov na vseh lokacijah in jih dokumentiramo. Shranjene izpise v primeru reklamacije uporabimo kot dokaz ustrezne hrambe zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov. Ob prekoračitvi dogovorjenih vrednosti takoj ukrepamo, zabeležimo odstop in ga dokumentiramo. Sledljivost ustrezne hrambe preko nadzornega sistema Exactum Pharmacy je zagotovljena.«

mag. farm. Melita Dolenšek, vodja lekarne Soča, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča