SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

»Nadzor nad temperaturo in vlago v naših prostorih je pred desetletjem potekal po ustaljenem postopku – v tabelo smo trikrat dnevno ročno vpisovali odčitane vrednosti s termometrov in higrometrov. Sledila je uporaba »data loggerjev«, ki so omogočili boljši pregled nad meritvami, vendar so imeli pomanjkljiv alarmni sistem. Podobno stanje je bilo tudi na ostalih oddelkih bolnišnice, kjer so imele medicinske sestre ogromno dela s preverjanjem in beleženjem temperature v hladilnikih. Nadzor brez sistema Exactum je bil zamuden in nenatančen. Upravljanje s sistemom Exactum Pharmacy, kakršnega uporabljamo danes, pa od nas dnevno zahteva le nekaj klikov z miško. Skrbi z alarmom ni več, saj v primeru le-tega nadzorni sistem odgovorne osebe obvesti preko e-maila ali SMS sporočila. Po pol leta uporabe omenjenega sistema nismo naleteli na nobeno oviro, sistem deluje brezhibno. Uporaba nadzornega sistema olajša potek dela ter zaposlenim omogoča, da se lažje posvetijo svojemu primarnemu delu in predvsem pacientom.«

Tilen Trček, farmacevtski tehnik v bolnišnični lekarni, Splošna bolnišnica Jesenice