SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

»S skupino LOTRIČ Metrology sodelujemo na področju preskušanja tehničnečistosti in klimatskih izpostav naših izdelkov, ki so namenjeni za vodilne proizvajalce vozil, kot so Audi, BMW in Citroën. Ker si želimo optimizirati proizvodne procese tako, da bodo naši izdelki dosegali kar največjo kakovost, po potrebi uvajamo spremembe v proizvodnih procesih, ki temeljijo na zanesljivih rezultatih analiz laboratorija LOTRIČ Metrology. Z njimi sodelujemo, ker razumejo naše potrebe in zahteve naših kupcev, tako da nam ni potrebno vlagati časa v dodatne razlage in usklajevanja. Do certifikatov pridemo hitro in smo sproti obveščeni o poteku testiranj, rezultati pa so jasno obrazloženi.«

Simona Petrič, direktorica podjetja ELVEZ d.o.o.