SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Gorenje Orodjarna, hčerinsko podjetje mednarodno uglednega koncerna Gorenje, ekipi LOTRIČ Metrology zaupa celovito ob­vladovanje več kot 1000 kosov meril in ostale opreme. Rešitev po meri, nastala v triletnem skupnem razvoju, obsega: poe­noteno bazo in evidenco meril, posebej oblikovano embalažo za transport meril, akreditirane kalibracije merilne tehnike s strani LOTRIČ Metrology, iskanje in urejanje primerne kalibracije ostalih meril pri drugih laboratorijih, izobraževanje zaposlenih o ustrezni uporabi merilne opreme, mesečni pre­vzem in dostavo meril, vzdrževanje in popravila vseh meril in embalaže meril, obveščanje uporabnikov o preteku pregledov, svetovanje in prodajo nove merilne tehnike, sodelovanje pri razvoju po meri narejenih kontrolnih priprav in pregled možne nadgradnje sistema vsake tri mesece.

V eni najpomembnejših orodjarn v Sloveniji so danes lastnosti in zahteve vsakega merila, skupaj s podatki o standardih in tolerancah, dostopni hitro in učinkovito prek inovativnega prepleta programskih orodij:

  • QTree, v katerega vstopa skrbnik merila, ki ima dode­ljene pravice za urejanje vzorcev, lahko spreminja roke kalibracij in vnaša nova merila;
  • MeOl, spletno programsko orodje, ki odgovornim ose­bam omogoča redno pregledovanje podatkov.


»Za LOTRIČ Metrology smo se med drugim odločili zaradi akre­ditiranih in certificiranih postopkov in ustrezne stroškovne ana­lize. Sedaj nam ni treba več nenehno slediti novi zakonodaji na področju meroslovja in osvajati novih meroslovnih standardov. Ekipa LOTRIČ Metrology nam pomaga z nasveti in predlogi, je pri procesu obvladovanja merilne opreme vedno odprta za mo­rebitne prilagoditve in hitro dosegljiva za vse nejasnosti.«

Jože Ošlak, vodja kontrole kakovosti Gorenje Orodjarna d.o.o.