SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Oznake na naših napisnih tablah morajo v zahtevnih pogojih ostati vidne dolgo časa. Tehnologija jedkanja napisnih tablic se je izkazala za pravilen pristop k reševanju problematike označevanja naših izdelkov, saj ta rešitev v celoti ustreza našim zahtevam. V skupini LOTRIČ Metrology nam po konkurenčnih cenah v zelo kratkem času izdelajo kakovostne napisne tablice, kar je bistveno za naše poslovanje.

Janez Gostiša, direktor za proizvodnjo v podjetju KOLEKTOR ETRA d. o. o.