SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Za družbo Lek, član skupine Sandoz, slovensko, evropsko in svetovno farmacevtsko generično družbo, smo razvili inova­tiven sistem za merjenje sile zapiranja pokrovčka stekleničk. Na nas so se obrnili s konkretno težavo: pri strojnem polnje­nju stekleničk in namestitvi zamaškov so zaradi spremenljive sile imeli težave pri zagotavljanju kakovosti tesnjena. Posledi­ce težave so bile med drugim počen zamašek ali steklenička. Zahteve za izdelavo sistema za merjenje sile so bile jasne:

  • izvedba preskusa neposredno na stroju, da se pridobi »dejanska« sila zapiranja;
  • izvedba preskusa ob delovanju stroja, da se pridobi »dinamična« sila;
  • enostavna uporaba, da lahko merjenje izvede vsak zaposleni;
  • hitro merjenje, brez večje priprave merilnega sistema;
  • točnost v rangu 10 odstotkov.
Vsem zahtevam smo zadostili z enostavnim sistemom, ki posnema delovanje v praksi ter omogoča ugotavljanje sile zapiranja pokrovčka in ustrezno prilagoditev te sile pred de­janskim zapiranjem pokrovčka. Na podlagi podatkov meritev lahko kdorkoli, kadarkoli, v vsakem trenutku ustrezno prila­godi silo in s tem stalno uporabo ustrezne sile pri zapiranju pokrovčkov. Na tak način uporabnik v petih minutah prepreči nepravilnost pred umestitvijo stekleničke z zdravilom na polico lekarne ali pred uporabo zdravila

»Sistem za merjenje zapiralne sile na pakirnem stroju je nare­jen po meri vrednot, ki jih v Leku, članu skupine Sandoz, cenimo: hitrost in enostavnost, osredotočenost na kupce in kakovost, zaupanje in delovna učinkovitost. Omogoča nam hitro in eno­stavno identifikacijo izvora težav pri pojavu pokanja stekleničk v zapiralnemu stroju ter kakovostno in učinkovito validacijo ustreznih nastavitev zapiralnega stroja. Z razvijanjem in upo­rabo takšnih sistemov postavljamo nova merila zagotavljanja kakovosti za naše kupce.«

Marko Scortegagna, tehnolog farmacevtske tehnologije, Site Solids Ljubljana, Lek Pharmaceuticals, d.d.